Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat dendert door in het mijnbouwdossier

Morgen debatteert de Tweede Kamer weer met Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over nieuwe mijnbouw onder de Waddenzee. Dit is een schriftelijk Algemeen Overleg omdat de Tweede Kamer niet bij elkaar komt in deze Coronatijd. Alles gaat dan schriftelijk; zowel de inbreng van diverse kamerfracties als de antwoorden daarop van de Minister.

Zorgwekkend

Het belangrijkste dat naar voren lijkt te komen uit de beantwoording van Minister Wiebes:

  • Binnen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat lijkt het besef niet te leven dat de Waddenzee al meer dan 10 jaar een UNESCO Werelderfgoed is. Een natuurgebied met een op wereldschaal unieke getijdewerking waar Nederland een zorgplicht voor heeft.
  • De antwoorden geven eerder het idee dat mijnbouw onder de Waddenzee een vaststaand feit is. En dat er ‘slechts’ een aantal regels moeten worden doorlopen om ruim baan te geven aan nieuwe mijnbouwprojecten die nog van start moeten gaan.
  • Wat fundamenteel ontbreekt is het inzicht in de schadelijke effecten van alle mijnbouwprojecten samen (bestaande en nieuwe) op de unieke natuur van het waddengebied.

Deze houding baart ons zorgen. Hoe kunnen we er toch voor zorgen dat de Nederlandse regering zorgvuldig omgaat met het enige natuurlijke UNESCO Werelderfgoed dat we hebben in Nederland?

 

Wiebes op bezoek

Het goede nieuws is dat Minister Wiebes op bezoek gaat komen bij de Waddenvereniging in Harlingen om in opdracht van de Tweede Kamer met ons te gaan praten over mijnbouw onder de Waddenzee. Maar daar is nog geen concrete afspraak voor gemaakt. Andere dingen hebben nu even prioriteit. 

 

Veel kamerfracties Wijs met de Waddenzee!

Ter voorbereiding van het ‘debat’ morgen heeft de Waddenvereniging aanvullende informatie aan kamerleden verstuurd om hen er op te blijven wijzen dat bescherming van de natuur belangrijker is dan het winnen van zout of aardgas onder Werelderfgoed Waddenzee. Want wat opvalt is dat veel fracties in de Tweede Kamer wijzer zijn met de Waddenzee dan de Minister. Dat is alvast een mooi begin!