Waddenvereniging op bezoek bij UNESCO in Parijs

Middenin Parijs staat het internationale kantoor van UNESCO. Vanuit hier wordt alles dat UNESCO belangrijk vindt in de gaten gehouden. Ook worden er belangrijke politieke beslissingen voorbereid over het behoud van werelderfgoed. De Waddenvereniging was hier onlangs te gast om een presentatie te geven over zowel klimaatverandering als de impact van gas- en zoutwinning op de Waddenzee. Een korte indruk van het bezoek.

Goed zorgen voor een werelderfgoed is verantwoordelijkheid van nationale regering

Werelderfgoederen in de hele wereld worden geroemd en gekoesterd. Of het nu gaat over het Great Barrier Reef, het Baikal meer, de Grand Canyon of de binnenstad van Venetië, regeringen over de hele wereld zijn allemaal trots als de titel werelderfgoed toegekend wordt binnen de eigen landsgrenzen. Opvallend is dat na de toekenning veel regeringen vervolgens het behoud en de bescherming van zo’n werelderfgoed een beetje lijken te vergeten. Rond elk werelderfgoed is wel een organisatie die zich inzet voor het behoud van haar ‘eigen’ werelderfgoed. Terwijl dat dus eigenlijk de verantwoordelijkheid is van nationale regeringen.

 

De kracht van belangenorganisaties

Voor de diplomaten die werken bij UNESCO zijn ontmoetingen met belangenorganisaties uit de hele wereld goud waard. De ervaring leert hen namelijk dat bijna geen enkele regering echt alles vertelt over de tekortkomingen voor het behoud van een werelderfgoed.  De informatie die bijvoorbeeld de Waddenvereniging kan geven, kan helpen om Werelderfgoed Waddenzee op een ‘UNESCO waardige’ manier te blijven beheren.

 

Veiligheid

Tot slot: Bij het bezoek aan UNESCO bleek dat er ook landen zijn waar aandacht vragen voor het behoud van een werelderfgoed met risico’s gepaard gaat. Risico’s voor de personen die opkomen voor het behoud van een uniek gebouw of natuurgebied. Rond de Waddenzee zijn er zeker redenen om de Nederlandse regering aan te spreken op de manier waarop zij Werelderfgoed Waddenzee wil beheren en behouden. Maar gelukkig kan dat zonder risico’s voor bijvoorbeeld mensen van de Waddenvereniging, Natuurmonumenten of It Fryske Gea.