Gegevens zwarte doos MSC Zoe tóch veilig gesteld

Gelukkig blijkt de zwarte doos van het containerschip de MSC Zoe tóch goed te hebben gewerkt. De opgeslagen gegevens zijn in handen de internationale organisaties die onderzoek doen naar de toedracht van de containerramp ramp van 2 januari jl. Dit blijkt uit een tussentijdse rapportage van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Dit is goed nieuws omdat op basis van een inspectierapport van de Duitse havenautoriteiten de indruk werd gewekt dat deze zwarte doos niet naar behoren had gefunctioneerd.

Cruciale gegevens

De zwarte doos op grote schepen, de zogenaamde Voyage Data Recorder (VDR), is een internationale verplichting. Het registreert continu gegevens over de navigatie van het schip, zoals snelheid, positie, koers, communicatie op de brug, alarmsignalen, radarbeelden,  waterdiepte, windkracht en richting, spanning op de romp en motorgegevens. Voor het vaststellen van de precieze toedracht van een voorval en de aanbevelingen hoe herhaling in de toekomst kan worden voorkomen, is dit apparaat cruciaal.

 

Nog meer nieuwe feiten

Op 12 december bracht de OVV een tussentijdse rapportage uit. Op basis van Europese regels is een tussentijds bericht een verplichting wanneer het niet mogelijk is om binnen 12 maanden na het voorval het eindrapport te publiceren. Hoewel het rapport een formaliteit is, staan er toch interessante feiten in.

 

Late melding verlies containers

Naast het nieuws over de goed werkende Zwarte doos,  blijkt dat de crew van de MSC Zoe op 1 januari rond 23.00 uur ten noorden van Ameland voor het eerst ontdekte dat er containers over boord waren geslagen. Op 2 januari om 01.30 uur, ten noorden van Borkum gebeurde het opnieuw. Het schip veranderde van koers en informeerde toen pas voor het eerst de Duitse Kustwacht over de verloren containers.  Dit lijkt de Waddenvereniging rijkelijk laat omdat er een meldplicht bestaat voor het verliezen van containers. Containers vormen namelijk een gevaar voor de scheepvaart.

 

3x onderzoek naar toedracht

Drie verschillende onderzoeksorganisaties werken samen om alle feiten van de toedracht van de ramp met de MSC Zoe boven tafel te krijgen. De Panamese autoriteiten onderzoeken wat er zich allemaal aan boord heeft afgespeeld. De Duitse Bundestelle Seefalluntersuchung (BSU) richt zich op het “gedrag” van het containerschip. De Onderzoeksraad voor de veiligheid onderzoekt de gevolgen van de ondiepe vaarroute bij zwaar weer op grote schepen zoals het containerschip MSC Zoe.