Verenigde Naties: overheden, handel nú!

Aan de vooravond van de klimaattop in Madrid publiceert de Verenigde Naties het Emissions Gap Report. Hierin staat dat de uitstoot die leidt tot klimaatverandering jaarlijks stijgt. Landen zouden er juist alles aan moeten doen om de uitstoot te laten dalen. De VN doet een dringende oproep: overheden moeten nú in actie komen. 

Minder uitstoot: laat fossiele brandstof onder de grond

CO2 uitstoot in de toekomst voorkomen kan door fossiele brandstoffen onder de grond te laten zitten. Dat besloot bijvoorbeeld de regering van Nieuw-Zeeland onlangs. Dichter bij huis, in de Waddenzee, zit ook nog aardgas onder de grond. Nog steeds zijn NAM en Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaatverandering vast van plan dat aardgas te gaan winnen. Een onbegrijpelijk voornemen. Niet alleen in het licht van de meest recente oproep van de VN, maar ook omdat de Waddenzee een kwetsbaar natuurgebied van betekenis op wereldschaal is.

 

Laat aardgas onder de Waddenzee zitten

De oproep van de Verenigde Naties lijkt een directe bevestiging van het gelijk dat vele inwoners en liefhebbers van het waddengebied eerder dit jaar onder de aandacht van de Tweede Kamer brachten. Helaas blijkt tot nu toe het gelijk van velen nog niet gelijk aan de politieke wens van dit Kabinet. Misschien dat de dramatische oproep van de VN ook bij minister Wiebes een belletje doet rinkelen dat aardgas toch maar beter onder Werelderfgoed Waddenzee kan blijven zitten. 

 

Meer weten?

>> Het complete Emissions Gap Report 

>> De oproep van de Waddenvereniging en meer dan 40 andere organisaties om aardgas onder de Waddenzee te laten zitten