Officiële rapporten risico’s mijnbouw vol fouten

Bij het verlenen van vergunningen voor mijnbouwprojecten worden de kansen op bodemdaling en andere risico’s van mijnbouw vrijwel altijd verkleind. Dat blijkt uit een indrukwekkend staaltje onderzoeksjournalistiek van vier noordelijke regionale omroepen. 

Bedrijven leveren zélf gegevens aan en kennen de risico’s

De Minister van Economische Zaken baseert zijn beslissing om een vergunning te verlenen altijd op onderzoeken en rapportages naar bepaalde risico’s in een gebied. Deze rapportages worden gemaakt op basis van gegevens die de mijnbouwbedrijven zelf aanleveren. Uit het onderzoek van de omroepen komt naar voren dat deze bedrijven de risico’s te klein voorstellen en ook nog eens de te winnen hoeveelheid aardgas of zout geregeld te laag voorstellen.

 

Geen bijstelling

De omroepen vonden tientallen voorbeelden waarbij risico’s en gevolgen van mijnbouw in vooronderzoeken bekend waren maar in definitieve rapporten verkleind werden. Bijvoorbeeld de te verwachten bodemdaling in Friesland. Wanneer een mijnbouwproject eenmaal gestart is en er ineens wel verhoogde risico’s blijken te zijn, zijn de vergunningen al verleend. Die kunnen dan niet zomaar weer ingetrokken worden.

 

Wat betekent dit voor de Waddenzee?

Met deze nieuwe informatie rijst de vraag: is bij vergunningverlening in het Waddengebied wel de juiste informatie verstrekt? Op dit moment is daarover geen duidelijkheid. De Waddenvereniging blijft het volgen!

 

Lees meer:

>> Rapportage van mijnbouwbedrijven staat vol fouten