Garnalenvissers vissen met teveel motorvermogen

De NOS kwam dit weekend na maanden van onderzoek naar buiten met het bericht dat de overheid al jaren geen actie onderneemt op de structurele overtredingen van het maximale motorvermogen in de visserij langs de Nederlandse kust, en dus ook de Waddenzee. Het gaat hierbij om het maximale motorvermogen van 300 pk waarmee onder meer op garnalen mag worden gevist. Hoe meer vermogen een viskotter gebruikt hoe sneller en zwaarder er kan worden gevist met een veel hogere impact op de beschermde onderwaternatuur.

Controle en handhaving schiet te kort

Het probleem is al lang bekend maar van het aanscherpen van het toezicht komt maar niets terecht. Er wordt slechts sporadisch gecontroleerd ondanks dat hierbij een groot deel van de gecontroleerde schepen in overtreding blijkt. Het gebrek aan capaciteit op het water en in de havens wordt in de NOS artikelen pijnlijk duidelijk.

De Waddenvereniging pleit al jaren voor het gebruik van een blackbox aan boord van de viskotters. Een geautomatiseerd systeem dat visactiviteiten en het motorvermogen real-time doorstuurt naar de wal. In de laatste vergunning voor de visserij op garnalen is deze blackbox verplicht gesteld. Drie jaar na afgifte functioneert het apparaat nog altijd niet vanwege discussie over wie er verantwoordelijk is voor het uitlezen en controleren van de gegevens. Verder zijn er vragen over de fraudebestendigheid van de systemen.

Waddenvereniging wil met minister in gesprek

Samen met andere natuurorganisaties heeft de Wadenvereniging recent een handhavingsverzoek ingediend om het ontbreken van een werkend blackbox systeem aan te kaarten. Het antwoord van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat in schril contrast met het beeld dat dit weekend werd geschetst door de NOS. De Waddenvereniging wil met Minister Schouten in gesprek over hoe dit langslepende dossier nu eindelijk eens wordt opgelost. Adequate controle en handhaving zijn van wezenlijk belang voor de afspraken die gemaakt worden binnen de verduurzamingsconvenanten tussen visserij, natuurorganisaties en overheid. Zolang dit niet op orde is zal de druk op het standhouden van de convenanten verder oplopen.

 

Lees meer

>> NOS: Nederland ziet fraude van kustvissers door de vingers

>> NOS: hoe Nederland visserij-fraude wel doorhad, maar niets deed