Overheid staat hogere bijvangsten in de garnalenvisserij tijdelijk toe

De garnalenvisserij gaat gepaard met een grote mate van bijvangst. Onderzoek door Wageningen Marine Research laat zien dat gemiddeld ruim 60% van de vangst (in gewicht) weer overboord gaat. Dit zijn cijfers waarbij al gevist wordt met een zogenaamde zeeflap. Dit is een grofmazig net in de netopening van het garnalenvistuig dat ervoor zorgt dat krabben, zeesterren en grote vis niet ongewenst worden mee gevangen.

Periode zeeflap verlengd

Tot ontsteltenis van de Waddenvereniging heeft het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit de periode waarop zónder deze zeeflap op de Waddenzee gevist mag worden met een maand verlengd. Met ontheffing mag er nu van juni tot en met september zonder zeeflap worden gevist. Als reden wordt het vele zeewier in het water genoemd tijdens de zomermaanden. Daardoor raakt de zeeflap verstopt, wat voor een verminderde vangst van gewenste garnalen leidt. Hier is echter goed mee om te gaan door kortere vistrekken te maken en gebieden met veel wier te ontzien.

 

Halvering garnalenvisserij afgesproken

Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van de verruiming op de beschermde natuurwaarden van de Waddenzee. Een onderbouwing van de effecten op de natuur ontbreekt. De maatregel staat sowieso haaks op de afspraken die zijn gemaakt tussen garnalenvissers, natuurorganisaties en de overheid. Hierbij is het doel om de invloed van de visserij op het onderwaterleven te halveren. De Waddenvereniging is verontwaardigd dat ondanks de gezamenlijke afspraken en samenwerking, zonder enig overleg met de aangesloten natuurorganisaties deze ontheffing is afgegeven.