Defensie vliegt tot nu toe illegaal boven de Wadden

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar toch is het zo: Defensie vliegt al jaren zonder natuurvergunning boven het waddengebied. Afgelopen week verscheen in de noordelijke pers een groot artikel waarin de feiten nog maar eens pijnlijk duidelijk worden. De vliegbewegingen van Defensie boven het waddengebied nemen toe, ze zijn verstorend en er is geen natuurvergunning voor de activiteiten. De Waddenvereniging dringt er al jaren op aan dat ook Defensie ‘gewoon’ moet voldoen aan de Wet op Natuurbescherming.

Hoe erg is dat eigenlijk, al die militaire activiteiten?

Militaire activiteiten hebben negatieve invloed op de natuur. De activiteiten nemen veel ruimte in en in grote gebieden rondom militaire oefenterreinen wordt de rust van vogels, zeehonden, toeristen en omwonenden verstoord door militaire vlieg- schietoefeningen. Zo hebben F16’s die soms over de Waddenzee aanvliegen naar de Vliehors een negatief effect op de beschikbaarheid van het leefgebied voor vogels. Verder vervuilen munitieresten het water, de bodem en de lucht. Tot slot gaat er incidenteel nog wel eens wat mis tijdens de oefeningen. Zo ontstond er afgelopen week een duinbrand op Vlieland door een oefenbom die verkeerd terecht kwam.

 

Wat lost een vergunning op?

Ook wij weten dat het weren van alle militaire activiteiten op de Wadden een onhaalbare kaart is. Maar wat wij wél willen is dat er bij de oefeningen meer rekening gehouden wordt met de natuur. Dat kan bijvoorbeeld door oefeningen af te stemmen op het tij, de periode in het jaar en de locatie. Een vergunning borgt beter dat er met al deze factoren rekening gehouden wordt.

Wat doet de Waddenvereniging?

De Waddenvereniging is al jarenlang luis in de pels van Defensie. Na verschillende juridische procedures en vele vragen in de Tweede Kamer leek er in 2008 een doorbraak te zijn. De toenmalige minister van Defensie zegde toe dat er voor alle activiteiten boven het waddengebied een vergunning aangevraagd zou worden. Dat is op tot op heden niet gebeurd. Wij blijven aandringen, vragen stellen, lobby’en en als het moet zullen we juridische stappen ondernemen. Wij zijn blij dat verschillende politieke partijen zowel in de Tweede Kamer als bij Provinciale Staten hierover kritische vragen stellen.

Meer weten?

>> Het artikel dat verscheen in de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden