Chinese Wadden Werelderfgoed

De Werelderfgoedlijst van VN-organisatie UNESCO is uitgebreid met tientallen culturele locaties en natuurgebieden. Ook de kust van de Gele Zee en de Golf van Bohai in China staat nu op de lijst. Het wordt gezien als één van de grootste waddengebieden ter wereld. Op de website van UNESCO wordt het intergetijdegebied van China omschreven als van mondiaal belang voor trekvogels die gebruik maken van de Oost-Aziatische-Australische trekroute. Elk jaar gebruiken miljoenen vogels het moerassige gebied met wadplaten als tussenstop op hun trekroute. Het gaat veelal om vogels die in Siberië broeden en overwinteren in Australië en Nieuw-Zeeland. De Nederlandse Waddenzee ligt centraal in de Oost-Atlantische trekroute.

Kraanvogels en herten

Het Chinese waddengebied ligt op een heel andere plek op aarde, op een andere trekroute. Dat betekent dat er ook andere dieren voorkomen dan in Nederland. Het moerasgebied aan de rand van de Gele Zee bij Yancheng wordt beschouwd als het best bewaarde wetland langs de kust. Elk jaar in december trekt 40 tot 80 procent van alle rood gekroonde kraanvogels naar deze regio om er de winter door te brengen. Het Tiaozini-gebied is een van de laatste plekken waar nog lepelbekstrandlopers voorkomen. Deze soort is wereldwijd bijna uitgestorven. Naar schatting ligt het totale aantal tussen de 240 en 456.

Niet alleen vogels zijn van belang in het gebied. De droogvallende zand- en modderplaten, moerassen en het ondiepe water wordt door vele soorten vissen en schaaldieren gebruikt als opgroeigebied. Heel belangrijk voor het voortbestaan van het gebied zijn de zogenaamde wilde milu herten. Ze zijn gek op een invasieve grassoort die de leefruimte van lokale planten aantast. Het milu hert zorgt ervoor dat lokale planten – waarin juist veel vogels onderdak vinden – worden beschermd.

 

Bedreigd door inpoldering

Een opvallende overeenkomst tussen Nederland en China is dat beide gebieden zijn bedreigd door inpoldering. In Nederland wist de Waddenvereniging gelukkig in de jaren ‘70 vergaande plannen voor inpoldering van de Waddenzee te voorkomen. In China bestond er niet een vergelijkbare actiegroep. In de afgelopen 50 jaar is bijna 66 procent van het intergetijdegebied verdwenen door economische ontwikkelingen. Hierdoor is de biodiversiteit aanzienlijk afgenomen.

Het was nota bene een Nederlander die de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd voor een betere bescherming van de Chinese kust. Theunis Piersma doet al tien jaar onderzoek naar de kanoet in de baai van Bohai. De noodzaak voor een betere bescherming van de kust is de belangrijkste reden om het gebied nu op de Werelderfgoedlijst te zetten. Lees vooral ook het interview met Theunis Piersma dat onlangs in Trouw was te lezen.

Foto: Yancheng Broadcasting Television

Website UNESCO over Chinees Waddengebied