Berging containerramp gaat door

Tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer op 26 juni over de Waddenzee, vertelde minister van Infrastructuur en Water over de stand van zaken omtrent de containerramp. Rijkswaterstaat is samen met de Veiligheidsregio druk bezig met de uitvoering van de motie van kamerlid Von Martels over de inzet van vrijwilligers en gebiedsdeskundigen. Daarnaast zegde Cora van Nieuwenhuizen toe dat de berging van het afval van de containerramp pas gereed is als er uit controles geen nieuwe onderdelen van de lading van de MSC Zoë worden aangetroffen. Ook zegde ze toe dat er een goed pakket komt voor nazorgmaatregelen, waarin ook geld voor natuurherstel is opgenomen.

Nog 47 containers te gaan

Bij de containerramp begin dit jaar sloegen 342 containers overboord. Naar schatting weegt de verloren lading, inclusief de containers, zo’n 3.200.000 kg. Op dit moment zijn 295 containers en/of containerdelen geborgen en met een gewicht van 2.383.140 kg. Kortom, we missen nog 47 containers en zo’n 800.000 kg afval. Tijdens het overleg in de Tweede Kamer ontstond verwarring toen de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid meldde dat de berging op z’n vroegst eind juli gereed zou kunnen zijn. Na vragen van Kamerlid Von Martels verzekerde Van Nieuwenhuizen dat de zoektocht naar de nog ontbrekende containers gewoon doorgaat. Hier hoort ook de nog niet teruggevonden container met gevaarlijke stoffen bij.

 

Afval vissen

Rijkswaterstaat is op 3 juli gestart met een pilot waarbij geprobeerd wordt om met speciale netten klein afval van de zeebodem te vissen. Volgens Rijkwaterstaat is het meeste grote materiaal dat afkomstig is van de MSC Zoë al geborgen, nu pakken ze het kleinere materiaal aan. De pilot – Hot Spot Net Catching – duurt ongeveer 14 dagen en start op 3 plekken in de vaargeul op de Noordzee vlak boven de Waddeneilanden waar het meeste kleine afval ligt. Het is te hopen dat de pilot slaagt, want tijdens het debat in de Tweede Kamer kon de minister niet direct een plan B voor dit soort afval noemen.

 

Ecologisch herstel toegezegd

Omdat de Noordzeekust en de Waddenzee heel dynamische gebieden zijn, zullen we nog lange tijd last blijven hebben van de gevolgen van de containerramp. Veel rotzooi zal zelfs nooit meer uit de natuur en haar bewoners verdwijnen. Met alle gevolgen van dien. De minister verzekerde dat zij de kosten van herstelmaatregelen die uit ecologische onderzoek komen, gaat verhalen op de reder. Het is nog niet bekend wanneer het ecologisch onderzoek wordt afgerond.

 

Vaarroute aanpassen

De Waddenvereniging blijft ook deze zomer de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Hierbij zetten we ook in op het in de toekomst helpen voorkomen van een nieuwe containerramp. Dat begint met het weren van dit soort veel te grote schepen op de vaarroute vlak boven ons kwetsbare waddengebied.

 

Ga je deze zomer naar de Wadden en wil je helpen opruimen? Klik hier.