Opruimen rotzooi MSC Zoë moet en kan sneller

De Waddenvereniging vindt dat er in het opruimen van de rotzooi uit de MSC Zoë niet langer gedacht moet worden vanuit beperkingen, maar in mogelijkheden. Het moet en kan sneller! Haal alle rotzooi eruit, zet daarbij alle hulp in en herstel de schade aan de natuur.

Waarom snel opruimen belangrijk is

Het belangrijkste kenmerk van het waddengebied is de voortdurende afwisseling van eb en vloed. Hierbij worden enorme hoeveelheden water, zand en slib verplaatst. Bij alle incidenten – of het nu plastic, olie of gevaarlijke stoffen zijn – is snel handelen essentieel om natuurschade zoveel mogelijk tegen te gaan. Dat besef lijkt nog steeds onvoldoende door te dringen. Tekenend was dat Rijkwaterstaat vorige week bekend maakte dat één van de schepen die was ingezet bij het bergen van de overboord geslagen containers, niet langer betrokken is bij de operatie. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat: ‘Wij hebben de berger gezegd dat hij zich tot het uiterste moet inspannen. Maar als het een paar weken langer duurt, maakt dat ook niet uit. Een score van honderd procent is sowieso niet haalbaar.’ Ongelooflijk!

 

Alle rotzooi eruit

De Waddenvereniging is pas tevreden wanneer er net zoveel afval uit het waddengebied is gehaald als dat erin terecht is gekomen. Uit een reële schatting van de Waddenvereniging blijkt dat er zo’n 10 miljoen kilo aan afval, aan containerresten en spullen is verloren. Uit de laatste berichten van Rijkswaterstaat blijkt dat er tot nu toe zo’n 1,6 miljoen kilo is opgeruimd. Er is dus nog een berg werk te verzetten.

 

Vissers schatten in dat er minstens tien jaar lang opgeruimd moet worden. De huidige plannen gaan uit van slechts anderhalf jaar opruimen. Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging: ‘Afval dat niet snel wordt opgeruimd, drijft steeds verder weg of raakt overspoeld met zand en slik, waardoor je het nooit meer terugziet. Bij rampen moet je daarom in het waddengebied zo snel mogelijk handelen. Dat is nog steeds niet goed geregeld.’

 

Alle hulp inzetten

Direct na de containerramp kwam er een beweging van wadliefhebbers op gang die wilden helpen met opruimen. Fantastisch! De Waddenvereniging vindt dat alle hulp die geboden wordt, zo veel mogelijk gebruikt moet worden. Alleen zo kunnen we schade aan de natuur zo veel mogelijk tegengaan.

 

Dit weekend zat de Waddenvereniging om tafel met vissers en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Visserij. Vissers hebben meermaals aangeboden te willen helpen met opruimen, maar regelgeving staat dat tot nu toe in de weg. De Waddenvereniging hoopt dat er een manier wordt gevonden waarop vissers, maar ook anderen die willen helpen, op een goede manier ingezet gaan worden.

 

Alle schade herstellen

De MSC Zoë heeft van de Noordzee en Waddenzee een puinzooi gemaakt. ‘Dat pikken we niet’, zei Lutz Jacobi in het bijzijn van de minister en de vissers. De natuurschade is nu al niet te overzien en wordt alleen maar groter met elke dag dat de rotzooi in zee ligt. Kleine stukjes plastic komen in de voedselketen terecht, met alle gevolgen voor het zeeleven, en uiteindelijk ook de mens. Die schade moet hersteld worden.

 

De Waddenvereniging pleit voor een natuurfonds van vele miljoenen, betaald vanuit de reder, die ervoor gaat zorgen dat de unieke en onvervangbare natuur van ons Waddenzee Werelderfgoed deze ramp te boven kan komen.

Foto: Marcel van Kammen