Droom Holwerd aan Zee stap dichterbij

De Nationale Postcode Loterij heeft het plan ‘Holwerd aan Zee’ aangewezen als ‘droomproject’ voor dit jaar. De gift van 15 miljoen euro brengt de realisatie van Holwerd aan Zee aanmerkelijk dichterbij.

Baanbrekende stap voor mens én natuur

 

De Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland  en It Fryske Gea pleiten met het burgerinitiatief Holwerd aan Zee al jaren voor een natuurlijke overgang tussen Waddenzee en achterland. Het project verbindt voor het eerst op deze schaal de Waddenzee met het achterland door een opening in de dijk bij het Friese dorp Holwerd. Daardoor ontstaat een getijdenmeer achter de dijk, waar niet alleen de natuur maar ook de mensen van profiteren.

 

Nieuwe plek voor vogels en vissen

 

Door de dijk te openen, met een sluis, ontstaat een nieuwe toegangsgeul naar een nieuw intergetijdengebied achter de dijk. Zo ontstaat er een nieuw natuurgebied wat een geleidelijke overgang wordt tussen de Waddenzee en de Friese Meren. Wadvogels zoals kluten, grote stern en andere vogelsoorten die al tientallen jaren in aantal achteruit gaan, vinden hier een nieuwe plek om te broeden en voedsel te zoeken. Vissen kunnen weer van de Waddenzee naar de Friese Meren zwemmen.

 

Krimp tegengaan

 

De steun van de Postcode Loterij draagt ook bij aan de ambities van de overheden voor natuurherstel in de Waddenzee en het tegengaan van de krimp in deze regio. Met boeren wordt samengewerkt om oplossingen voor verzilting dichterbij te brengen. De initiatiefnemers verwachten dat het Rijk nu ruimhartig bijdraagt aan de realisatie van Holwerd aan Zee.

 

Open vanaf 2022

 

De aanvraag voor geld uit het droomfonds van de Postcode Loterij is gedaan door Vogelbescherming ­Nederland, met steun van It Fryske Gea en de Waddenvereniging. Tijdens Het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij op 4 maart wordt de schenking officieel overhandigd. Naar verwachting start de aanleg van het natuurgebied bij Holwerd in 2020 en is vanaf 2022 voor het publiek toegankelijk.