Friese Staten willen stop op gaswinning

Een overweldigende meerderheid leden van de Provinciale Staten in Friesland wil dat geen enkel winningsplan nog wordt goedgekeurd voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee. Dat geldt zowel voor bestaande als nieuwe boorlocaties. In plaats daarvan moeten er positieve keuzes worden gemaakt voor een duurzame energietransitie. Lees hier de motie die is aangenomen: Motie aardgaswinning Waddenzee PS 23-01-2019.pdf (PDF, 815KB) 

De fracties van CDA, PvdA, FNP, CU, D66, SP, GrienLinks, Staatslid Schukking, PvdD en 50Plus steunden de motie die gisteravond werd ingediend op initiatief van de PvdA en SP.  Regeringspartij VVD en PVV waren de enige partijen die tegen de motie stemden.  De motie bevestigt nog eens keer het politieke standpunt van Provinciale Staten uit 2015 om onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen toe te staan en waar mogelijk te stoppen met bestaande boringen.

De aangenomen motie is ook een duidelijke ondersteuning van het verzoek dat de samenwerkende Waddeneilanden eerder deden aan de minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer om af te zien van nog meer gaswinning onder de Waddenzee en rond de eilanden. Liever zien de burgemeesters van de eilanden, net als de leden van de Friese Staten, een snel einde van gaswinningen. In plaats daarvan willen ze een duidelijke keuze van de minister voor een duurzame energietransitie en meer kansen voor de kansrijke toeristische sector.

Minister Wiebes is op dit moment samen met NAM nog van plan om vanuit Blija en Ternaard meer aardgas gaan winnen onder de Waddenzee. Op dit moment onderhandelen de minister en mijnbouwbedrijf NAM met Friese bestuurders van gemeente, provincie en het Wetterskip over voorwaarden waaronder gaswinning vanuit Ternaard eventueel toch kan doorgaan. Deze motie maakt de inzet van de provincie in deze onderhandelingen heel duidelijk; onder geen enkele voorwaarde.

De minister van Economische Zaken en Klimaat is in Nederland de enige politicus die wettelijk gezien een beslissing mag nemen over het stoppen of doorgaan met gaswinning onder de Waddenzee. 

foto: Henk Postma