Demonstratie veroorzaakt aardbeving?

Op 2 juni was in Harlingen de landelijke demonstratie tegen gas- en zoutwinning. Diverse landelijke en lokaal opererende actiegroepen waren daarbij vertegenwoordigd. Van mensen uit Ternaard (Friesland) die zich zorgen maken over de plannen voor gaswinning, tot mensen uit Woerden (Utrecht) en Haasdrecht (Zuid-Holland). ‘We willen samen laten zien dat er behalve de schadelijke gaswinning in Groningen nog veel meer bedreigende gas- en zoutwinningen plaatsvinden of dat daarvoor plannen bestaan,’ aldus Ellen Kuipers van de Waddenvereniging.
Schade door kleine velden Dat gaswinning uit zogenaamde ‘kleine velden’ niet zo onschadelijk is als wel eens wordt voorgespiegeld, bleek onlangs weer. Op 5 juni werd in Warder (Noord-Holland) een aardbeving gemeten van 2,5 op de schaal van Richter; hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door gaswinning door de NAM. Dat er door gaswinning uit kleine velden ook schade ontstaat, kunt u lezen op de Waddenvereniging-website Ons Getij. https://www.onsgetij.nl/gaswinning-kleine-velden-schade-huizen-wijnaldum-friesland/ Gezamenlijke aanpak We hopen dat de demonstratie het begin inluidt van een groeiende beweging om gezamenlijk, met lokale actiegroepen en landelijke organisaties, werk te maken van een toekomst zonder gaswinning. Een steeds groter en sterker wordende beweging! Geen echte aardbeving dus, maar wel een steeds sterkere beweging, die zich als een ‘groene’ olievlek steeds verder uitbreidt. Toespraak Lutz Jacobi Een impressie van de dag en de toespraak van Lutz Jacobi, directeur van de Waddenvereniging, vindt u op de ::URL::https://www.onsgetij.nl/zout-gaswinning-waddenzee/ ::website Ons Getij::. Volg onze ::URL::https://www.facebook.com/OnsGetij/::Facebook-pagina:: voor meer actueel nieuws.