Klimaatakkoord Londen over minder broeikasgassen in zeevaart

Tijdens de conferentie van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in Londen zijn afspraken gemaakt over het fors terugdringen van de CO2-uitstoot door de zeevaart. De 173 landen die aangesloten zijn bij de IMO zijn het eens geworden dat – in vergelijking met 2008 – de totale CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart in 2050 moet zijn gehalveerd, en dat de sector daarna zo snel mogelijk volledig klimaatneutraal gaat werken.
In 2030 moeten schepen gemiddeld al 40 procent minder uitstoten. De afspraken zijn een belangrijke stap voor het verder uitwerken van maatregelen om de internationale scheepvaartsector versneld te vergroenen. Minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is blij met dit wereldwijde akkoord: ‘Het is goed voor onze maritieme sector en een winst voor het klimaat dat er nu internationale afspraken zijn voor schonere zeeschepen. Nederland heeft zich binnen de IMO voortdurend ingezet voor concrete en haalbare doelen, want het kabinet wil naast de binnenvaart en onze havens ook de zeevaart verduurzamen. We testen in Nederland al met schonere brandstoffen voor schepen en later dit jaar starten er proeven met elektrisch varen. Deze nieuwe internationale afspraken zijn een steun in de rug voor de scheepvaartsector die al in een duurzame vloot investeert en als inspiratie dienen voor andere landen om ook deze omslag te maken.’ Duurzamere zeeschepen Wereldwijd stoot de scheepvaart 2,5 procent van alle broeikasgassen uit. Aangezien er geen specifieke afspraken hierover in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt, is er binnen de IMO hard gewerkt om ook de CO2-uitstoot van de scheepvaart de komende decennia terug te dringen. De afspraken voor reductie worden komende tijd uitgewerkt in een strategie en concrete maatregelen om de schepen te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de inzet van schonere brandstoffen en het ontwerpen van energiezuiniger schepen. Bron: ::URL::https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/13/klimaatakkoord-voor-minder-broeikasgassen-in-de-zeevaart::Rijksoverheid::