Milieudefensie begint unieke klimaatzaak tegen Shell

Gisteren maakte Milieudefensie bekend dat de milieuorganisatie Shell voor de rechter daagt voor zijn bijdrage aan klimaatverandering, tenzij het olieconcern binnen acht weken toezegt de uitstoot van zijn activiteiten in 2050 tot nul te beperken. Na de baanbrekende klimaatzaak tegen de Nederlandse staat – gevoerd en gewonnen door actieorganisatie Urgenda in 2015 – is dit proces een nieuw unicum. Nooit eerder probeerde een milieuorganisatie bij de rechter een koerswijziging af te dwingen van een fossiel-energiebedrijf. ‘We slepen Shell voor het gerecht om te zorgen dat de internationale klimaatafspraken ook voor Shell gaan gelden’, zegt Donald Pols, directeur van Milieudefensie.
De Waddenvereniging steunt de actie van Milieudefensie en heeft zich aangemeld als mede-eiser. Ook wij verzetten ons tegen het feit dat er anno 2018 nog miljarden geïnvesteerd worden in de zoektocht naar olie en gas. In 2018 wil het kabinet een nieuw energieakkoord afspreken met bedrijven en milieuorganisaties. In dat akkoord staat hoe we de uitstoot van broeikasgassen in Nederland gaan verminderen. Wat de Waddenvereniging betreft hoort daar ook bij dat we stoppen met gaswinning in de Waddenzee. Het klimaat is niet links of rechts. Het gaat ons allemaal aan. Het gaat over de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen opgroeien. Wat kan je doen? 1. Teken de petitie van de Waddenvereniging ::URL::https://petities.nl/petitions/stop-gaswinning-bij-de-waddenzee?locale=nl::via deze link >>:: 2. Steun Milieudefensie in de rechtszaak tegen Shell::URL::https://www.klimaatzaakshell.nl/:: via deze link >>::