Proefboring bij Schiermonnikoog alsnog begonnen

De proefboring ten noorden van Schiermonnikoog is alsnog van start gegaan. Twee weken geleden beklommen actievoerders van Greenpeace het boorplatform van het Britse bedrijf Hansa Hydrocarbons, maar de geplande proefboring van 16 februari werd door de actie slechts uitgesteld. Nadat de actievoerders door de kustwacht van het boorplatform waren gehaald, is de proefboring begonnen. ::URL::https://petities.nl/petitions/stop-gaswinning-bij-de-waddenzee?locale=nl::Teken de petitie en zeg NEE tegen gaswinning in het Waddengebied!::
Het is onduidelijk hoeveel gas er in de bodem van de Noordzee zit en daarom vindt er eerst een proefboring plaats voordat er verder onderzoek wordt gedaan. Duidelijk is wel dat de natuur wordt verstoord door de komst van het boorplatform. Gaswinning onder de zee behelst twee risico’s, namelijk bodemdaling en het verbranden van gas tot zeespiegelstijging. Bron: ::URL::https://www.rtvnoord.nl/nieuws/191066/Omstreden-proefboring-bij-Schiermonnikoog-alsnog-begonnen::RTV Noord::