Raad van State: oude gaswinningen niet vrijgesteld van natuurvergunning

De Raad van State deed deze week uitspraak over het beroep dat de Waddenvereniging had ingesteld tegen het beheerplan Lauwersmeer. De Raad van State oordeelt dat oude gaswinningen gewoon nog een natuurbeschermingswet-vergunning nodig hebben.
Deze oude gaswinningen zijn niet via het Natura2000-beheerplan voor het Lauwersmeer vrijgesteld van zo’n vergunningplicht. Dit betekent ook dat de monitoring van andere gaswinningen in het Lauwersmeergebied geen aanleiding geeft om af te zien van die vergunningplicht. De Waddenvereniging is blij met dit oordeel, omdat ze vindt dat ook voor de oude winningen goed bekeken moet worden wat mogelijke effecten voor de natuur kunnen zijn . Met ‘oude winningen’ worden de velden Anjum, Munnekezijl, Ezumazijl en de overige velden in de provincie Groningen bedoeld.