Het Lauwerskust Manifest is een visie voor de Lauwerskust voor 2050 en verder. De opstellers streven naar een sterke, gebiedseigen economie met de ecologische draagkracht van het kustgebied als basis.

Het Lauwerskust Manifest is opgesteld door vijf ondernemers uit Friesland en Groningen, die wonen en werken in het gebied. De Waddenvereniging was samen met het programma Naar een Rijke Waddenzee aanjager van het proces om te komen tot het manifest.

 

Op 23 mei 2019, tijdens de officiële herdenking van 50 jaar Lauwersmeer, is het Lauwerskust Manifest aangeboden aan bestuurders uit de regio. Met een zevenpuntenplan wil de regio zelf een actieve bijdrage leveren aan de toekomst van hun gebied. Een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is, waar de unieke kwaliteiten van het waddengebied centraal staan en dat is voorbereid op de toekomst. Dat is de kern van het Manifest Lauwerskust.

7x beter voor Lauwerskust

Het Lauwerskust Manifest is opgebouwd uit vijf bouwstenen en een zevenpuntenplan. In de bouwstenen staan de richtingen voor de toekomst omschreven. Het puntenplan is vervolgens een concrete uitwerking daarvan.

Download Manifest Lauwerskust

Bottum-up aan de slag

De opstellers van het manifest geloven dat de vormgeving van de toekomst voor het gebied door en voor de mensen in het gebied moet gebeuren. Alleen dan kan er een door bewoners gedragen beweging ontstaan. Samen met overheden, maatschappelijke partijen en ondernemers kunnen de bewoners zelf bijdragen aan de toekomst van hun leefomgeving.

Het manifest wordt aangeboden door vijf ondernemers uit Friesland en Groningen die wonen en werken in het gebied:

  • Albert Keizer, directeur/eigenaar Next Generation Shipyards B.V.
  • Aaltje Rispens, agrarisch ondernemer, bestuurder proefboerderij SPNA en Potato Valley
  • Johan Rispens, mede-eigenaar SOLT en duurzaam garnalenvisser
  • Jelle Bos, directeur/eigenaar Beleef Lauwersoog & Bos Marine Services B.V.
  • Henk Postma, natuurfotograaf, docent fotografie NHL Stenden Hogeschool en wadloopgids

Waddenvereniging aanjager

De Waddenvereniging was samen met het programma Naar een Rijke Waddenzee, aanjager van het proces om te komen tot het manifest. Op bestuurlijk niveau wordt er door de Stuurgroep Lauwersmeer gewerkt aan de “Ambities Duurzame Ontwikkeling Lauwersmeer”. In deze stuurgroep  zijn de provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Het Hogeland en Noardeast-Fryslân en Staatsbosbeheer (beheerder van het Lauwersmeer gebied) vertegenwoordigd.

Naast overleg met deze stuurgroep wordt er direct met de waterbeheerders Wetterskip Fryslân en Noorderzijlvest overlegd over zoveel mogelijk ecologische oplossingen van hun waterveiligheidsopgaves. De Waddenvereniging blijft de komende tijd klankbord als het gaat om natuurherstel van het Lauwersmeergebied.