Deel Waddenzee nu al doodverklaard

Echt waar

Het water in bijvoorbeeld de Eems is zo troebel dat het zonlicht de bodem niet meer bereikt. Ja echt! Op de bodem ligt een zuurstofloze laag ‘prut’ waar niets meer kan groeien. En het wordt alleen maar erger, omdat mosselbanken en zeegrasvelden verdwijnen die het slib juist vasthouden. Belangrijkste oorzaak is het baggeren van vaargeulen. Hierdoor wordt de bodem omgewoeld en het water troebel. Het wordt dus de hoogste tijd om kritisch te kijken naar de noodzakelijkheid van alle baggerwerkzaamheden en ze waar mogelijk te voorkomen.

Lees meer en ontdek wat we samen kunnen doen

Het kan echt beter

Vertroebeling is niet het enige schadelijke voor de natuur. Het gaat ook om gaswinning, zoutwinning, militaire activiteiten, baggeren, intensieve visserij, massatoerisme, klimaatverandering, plastic afval en de stapeleffecten van al deze activiteiten bij elkaar. Niet de economie, maar de natuur moet op 1. En het mooie is, dat kan ook! We weten namelijk allang wat nodig is voor gezonde, robuuste Wadden.
Je leest er hier meer over.

Echt steunen?

Alle schadelijke activiteiten bij elkaar zijn funest voor het mooie waddengebied. Als we op deze voet verder gaan, is het op den duur gebeurd met de natuur. Help de Waddenvereniging om écht een verschil te maken. Met jouw donatie kunnen we de druk op de politiek en bedrijven opvoeren en projecten realiseren die de natuur beschermen en verbeteren.