Wereldpark Waddenzee

 

Wat is er mis met het beheer van de Waddenzee?

Er is het een en ander mis met het beheer van de Waddenzee. Er is geen organisatie die zich actief bezig houdt met het natuurbeheer van de Waddenzee. Er zijn wel vele organisaties die allemaal iets doen aan het beheer van de Waddenzee. Maar welke daarvan moeten we aanspreken op het niet behalen van belangrijke beleidsdoelen, zoals het verbeteren van de natuur en het beschermen van het open landschap? Wie had daar tijd en geld voor vrij moeten maken? En belangrijker: wie gaat dat de komende tijd wél doen?


De Waddenvereniging is ervan overtuigd dat er maar één oplossing is die dit probleem structureel te lijf kan gaan. Dat is het opvolgen van het  advies van de Rekenkamer uit 2013, dat stelt: “één partij zou de regie moeten voeren over het natuurbeheer”. Wij pleiten dan ook voor één beheerder voor de Waddenzee, met hart voor het wad, kennis van zaken, voldoende middelen én draagvlak in het gebied, die zich gaat richten op verbetering van de waddennatuur en het open houden van het waddenlandschap. Want: polderen is mooi, maar doelen moeten wél gehaald worden!


Uitgangspunten Wereld Park Wadden

Nederland kent natuurlijk al natuurgebieden met een aparte organisatievorm: de nationale parken. Aangezien de Waddenzee een Werelderfgoed is, ligt in dit geval “Wereld Park Wadden” (WPW) meer voor de hand. Het WPW moet een organisatie zijn met hart voor het wad en kennis van zaken. Wat ons betreft gelden verder de volgende uitgangspunten:

  1. Het WPW wordt dé uitvoeringsorganisatie voor al het waddenbeleid;
  2. Het WPW wordt verankerd in de regionale samenleving;
  3. Het WPW wordt het enige aanspreekpunt voor waddenzaken;
  4. Het WPW krijgt voldoende middelen om zijn taken te kunnen vervullen.

Het WPW wordt dé uitvoeringsorganisatie voor al het waddenbeleid

Als er één partij eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren voor al het waddenbeleid, is het ook helder waar je moet zijn als doelen niet gehaald worden. Daarnaast voorkom je dat er zaken dubbel of niet worden gedaan. Nieuwe problemen liggen automatisch op het bordje van die ene uitvoeringsorganisatie.


Het WPW wordt verankerd in de regionale samenleving

Het waddengebied heeft heel veel fans, en de grootste fans wonen in het gebied. De Waddenvereniging is ervan overtuigd dat we alleen samen kunnen zorgen voor een gezond gebied. Het WPW moet dan ook goed in de gaten houden wat er speelt en bewoners moeten hun stem kunnen laten horen in het WPW.


Het WPW wordt het enige aanspreekpunt voor waddenzaken

Met al die verschillende organisaties in het waddengebied is het lang niet altijd helder wie nu eigenlijk waarover gaat. Met de instelling van het WPW is dat opgelost. Alle vragen kunnen hier gesteld worden.


Het WPW krijgt voldoende middelen om zijn taken te kunnen vervullen

Op dit moment is er een tekort aan middelen en mensen om het waddengebied goed te beheren. Vaak wordt naar het Waddenfonds gekeken, maar dat is bedoeld als extra geld om zaken te verbeteren. Het is niet bedoeld om tekorten bij overheden te dekken.