Dubbele biologische klok


Door Tim van Oijen


Bij een langs de Nederlandse stranden algemeen voorkomende zeepissebeddensoort is aangetoond dat hij twee interne biologische klokken heeft. De een loopt op het ritme van dag en nacht, de ander op die van het getij. Het bestaan van een aparte getijdeklok in zeeorganismen werd lange tijd betwist.


Veel in zee levende organismen hebben een interne klok die ze helpt om hun gedrag zo goed mogelijk op het getij af te stemmen. Sommige dieren gebruiken deze klok bij hun voorplanting. Er zijn bijvoorbeeld krabben die hun eitjes precies op het juiste moment in het water leggen zodat ze worden meegevoerd met de getijstroom naar open water. Bij andere dieren is de interne klok van grote invloed op hun voedselgedrag. Bepaalde borstelwormen die in de wadbodem leven, gebruiken een klok om te zorgen dat ze ruim voor laagwater weer dieper in de bodem zitten zodat ze niet uitdrogen of door vogels worden opgegeten.


Een tijd geleden was de werking van de synchroon met het getij lopende biologische klok nog een groot raadsel (zie ook WadWeten Wadbewoners lopen naar de maan). Sommige onderzoekers dachten dat er helemaal geen aparte klok was. Zij dachten dat deze klok moest bestaan uit meerdere uit fase lopende klokken die, net als bij de mens, het circadiaans (dag-nacht) ritme volgen. Een deel van het raadsel is nu opgelost dankzij een onderzoek naar de ritmes in het gedrag van een zeepissebed.


Onafhankelijk

In de studie is het bestaan van een onafhankelijke interne “getijdeklok” aangetoond bij de agaatpissebed (Eurydice pulchra), die in de stranden langs de Atlantische Oceaan leeft (zie WadWeten Hoe groffer hoe armer). Deze kreeftachtige zoekt bij hoogwater heel actief naar voedsel en is bij laagwater in rust. Veel stofwisselingsprocessen van het dier lopen juist synchroon met de dag-nachtcylus. De wetenschappers wisten in een laboratoriumexperiment genen die betrokken zijn bij de circadiaanse klok uit te schakelen. Toen deze 24-uursklok was uitgeschakeld bleek de zeepissebed zijn natuurlijke wisseling van actieve en inactieve perioden op het ritme van de 12,4 uur van het getij te behouden. Er was dus een aparte klok die het ritme van het getij dicteerde.


De figuur hiernaast geeft de twee afzonderlijke biologische klokken werkzaam zijn bij de zeepissebed schematisch weer. Van de circadiaanse klok is de werking op moleculair niveau al grotendeels bekend. In het schema zijn de afkortingen namen voor de genen die betrokken zijn bij het aansturen van de circadiaanse klok. Voor de wetenschappers ligt er nu de nieuwe uitdaging om de hokjes met de vraagtekens in te gaan vullen en het functioneren van de getijdeklok op hetzelfde niveau te gaan snappen.


Bronnen


Zhang, L., M. H. Hastings, E. W. Green, E. Tauber, M. Sladek, S.G. Webster, C.P. Kyriacou en D.C. Wilcockson (2013). Dissociation of Circadian and Circatidal Timekeeping in the Marine Crustacean Eurydice pulchra. Current Biology 23, 1863-1873. http://www.cell.com/current-biology/retrieve/pii/S0960982213010440
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-24288492
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/09/130926-circadian-clock-moon-tide-oceans-animals-science/
http://www.thehindu.com/sci-tech/coastal-creatures-have-two-genetic-body-clocks/article5174682.ece
http://phys.org/news/2013-09-body-clock-speckled-sea-louse.html#jCp
http://www.npr.org/blogs/thetwo-way/2013/09/26/226585111/scientists-find-sea-louse-has-tidal-body-clock
http://www.nu.nl/wetenschap/3586219/zeepissebed-heeft-twee-lichaamsklokken.html
http://eoswetenschap.eu/artikel/biologische-klokken-werken-onafhankelijk-en-soms-samen

 Artikel WadWeten

In de serie WadWeten artikelen wordt het waddengebied beschreven vanuit verschillende onderzoeksdisciplines, zoals de biologie, geologie en cultuurhistorie. Een wetenschappelijke benadering in heldere taal. De berichten worden beurtelings geschreven door wetenschappers van de Waddenacademie en de Waddenvereniging. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor het maandelijkse WADDEN nieuws of houdt deze pagina regelmatig in de gaten.

In 2010 werden een aantal WadWeten artikelen gebundeld in het boekje Waddenwijsheid (ISBN 9789087410230).
Begin 2015 kwam er een vervolg: Meer Waddenwijsheid (ISBN 9789087410322). Het rijk geïllustreerde boek geeft antwoorden op vragen als: welke beestjes krioelen er in het zand, welke wadvogels werden gegeten in de terpentijd, hoe oud wordt een zwaardschede, welke stormen zijn gevaarlijk voor de Wadden.

Ecomare Waddenacademie Waddenvereniging