Ruimte verbeeld

Rust en ruimte zijn in Nederland schaars. In het waddengebied vind je nog wel stilte. De Waddenvereniging wil de openheid van het landschap beschermen. Dat is nodig, want rond de Waddenzee rukken verstorende industrie en windturbines op. In opdracht van de Waddenvereniging inventariseerde MUST stedebouw de openheid van het waddengebied. Daarvoor zijn de landschappelijke/cultuurhistorische elementen, industriële objecten en het zicht op windturbines in kaart gebracht.

Openheid Wadden

Op deze kaart is goed te zien hoe het ervoor staat met de openheid van het waddenlandschap. Alle landschappelijke/cultuurhistorische elementen, industriële objecten en het zicht op windturbines zijn in deze kaart samengevoegd.

Cultuur en landschap

Dit is een kaart van het waddengebied waarop alleen de landschappelijke en cultuurhistorische elementen die invloed hebben op de openheid van het landschap zijn ingetekend.

Industrie

Dit is een kaart van het waddengebied waarop alleen de industrie die invloed heeft op de openheid van het landschap is ingetekend. 

Windturbines

Dit is een kaart van het waddengebied waarop alleen de windturbines die invloed hebben op de openheid van het landschap zijn ingetekend.