Wandelen op Wieringen

Wie vanuit het westen via de Afsluitdijk naar Friesland of Groningen rijdt, vangt bij Den Oever een glimp op van het voormalige waddeneiland Wieringen. Vanuit Friesland op weg naar Den Helder zie je wat meer. Maar veel bezoekers van het waddengebied laten Wieringen links of rechts liggen. Onterecht, want veel wat het waddengebied zo bijzonder maakt is ook op dit eiland te ontdekken.

 

Op doorreis valt het glooiende landschap direct op. Wieringen bestaat namelijk vooral uit stuwwallen van taai keileem die tijdens de voorlaatste ijstijd werden gevormd. Het hoogste punt van Wieringen ligt 12,80 meter boven NAP. Karakteristiek voor Wieringen zijn, net als op Texel, de tuinwalletjes. Van zoden gemaakte afzettingen, waar de schapen beschutting kunnen vinden tegen de harde wind. Pas in de Middeleeuwen scheidde een stormvloed Wieringen definitief van Noord-Holland. Door de aanleg van de Afsluitdijk is Wieringen vanaf 1924 geen eiland meer.

 

Herkomt van de naam Wieringen: het is niet wat je denkt 

Veel mensen denken dat Wieringen zijn naam dankt aan het ‘wier’, zeegras dat in de westelijke Waddenzee tot de jaren dertig van de vorige eeuw in grote hoeveelheden werd geoogst. Op zich klopt dit niet. Wier dankt zijn naam aan het Oud-Friese ‘wir’, dat hoogte betekent. Het oogsten van zeegras stopte na de aanleg van de Afsluitdijk. Deze voor de slikkige Waddenzee zo karakteristieke plant verdween. In eerste instantie door een schimmelinfectie, maar keerde niet terug door de veranderende omstandigheden na het afsluiten van de Zuiderzee.

Plekken die de moeite waard zijn!

Bij de oude haven van Den Oever heb je vanaf een uitkijktoren een mooi uitzicht over het schor (dat is Noord-Hollands voor kwelder) bij Den Oever, de Waddenzee, de haven en de lepelaarkolonie op het eiland Vogelsand. Ook zijn er af ten toe zeehonden te zien. 

De beschreven wandeling op Wieringen voert ook langs Vatrop. Een gebiedje met grasland en een waterplas, die is ontstaan door de winning van klei voor de dijkversterkingen. Het is een door wadvogels druk bezochte hoogwatervluchtplaats. In het midden is een schelpeneiland voor broedende bergeenden en kluten aangelegd.

 

Ten noordwesten van Hippolytushoef ligt het Normerven. Dit vogelreservaat was een keileemhoogte die in de Middeleeuwen door de zee is aangetast. Later is het keileem afgegraven voor dijkverhogingen. Vanaf de 18e eeuw is geprobeerd het Normerven in te polderen. Na dijkdoorbraken is het gebied in het begin van de vorige eeuw aan de zee teruggegeven. Vanaf de dijk vanachter een vogelkijkscherm kun je soms duizenden overtijende vogels zien. Scholeksters, kluten en bontbekplevieren broeden er. Rosse grutto's, kanoeten, bonte en kleine strandlopers rusten er uit.

Crossbill Guide Wadden

Een wandel- of fietstocht langs het waddengebied is zeer de moeite waard. In de Crossbill Guide Wadden worden deze en andere fiets- en wandelroutes door het waddengebied beschreven.