Marcel van Kammen

"Kijk eens even, waddenleven!"

 

Er valt heel wat te zien in het waddengebied, maar waar moet je nu kijken? Waddenfotograaf Marcel van Kammen deelt iedere maand een kijk tip van een specifieke diersoort, plantensoort of natuurfenomeen dat je in die maand kunt zien én wat de beste plek is om hiernaar te kijken.

Februari: sneeuwgors
Maart: haas
April: blauwborst
Mei: Visdief
Juni: Heivlinder
Juli: konijn
Augustus: strandloper
September: goudplevier
Oktober: velduil
November: strandleeuwerik
December: rotgans