Kijk eens even, waddenleven

September: snelle goudplevieren

In de jaren ’50 was er een discussie tussen twee heren over welke jachtvogelsoort het snelste was: de goudplevier of het Schotse sneeuwhoen (bekend als het beeldmerk van het whiskymerk The Famous Grouse). Omdat de oplossing niet te vinden was in de boeken die voorhanden waren, kwam het idee naar boven om een boek uit te brengen met daarin zoveel mogelijk records: het Guiness Book of Records. Deze wordt sinds 1955 jaarlijks uitgegeven.

 

Tekst en foto’s: Marcel van Kammen

 

Deze maand sta ik stil bij de goudplevier. Vanaf de maand september arriveren er tussen de 70.000 en 100.000 goudplevieren in Nederland. Een groot deel ervan kun je in het waddengebied bekijken. Naast de goudplevier komt ook de zilverplevier in het waddengebied voor. Deze heeft een lichtgrijs verenkleed op de bovenzijde en is daardoor goed van de goudplevier te onderscheiden. De zilverplevier komt ook in kleinere aantallen voor.

Paspoort

Goudplevieren overwinteren in het waddengebied. Tot 1937 broedde deze vogel in Nederland in hoogveen- en heidegebieden, maar door onder meer ontginning van de hoogveengebieden verdween deze soort als broedvogel. Goudplevieren broeden nog wel in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië, Rusland en IJsland (waar een derde van de totale populatie broedt). De aantallen overwinteraars zijn in het binnenland, in intensief boerenland, drastisch teruggelopen sinds de jaren 80, maar de aantallen overwinteraars in het waddengebied zijn juist flink toegenomen. In vroegere jaren werden ze in Nederland veelvuldig gevangen door zogenaamde “wilsterflappers”, maar tegenwoordig wordt dit enkel nog gedaan voor wetenschappelijk onderzoek waarbij de vogels, na geringd te zijn, weer worden vrijgelaten.

 

Wanneer & waar te zien

Vanaf de maand september tot in april zijn veruit de grootste aantallen in Nederland te vinden. Grote groepen zijn onder meer te zien op de graslanden op de Waddeneilanden, het gebied Noord-Friesland Buitendijks boven de dorpen Blija en Ferwert, maar ook in het Lauwersmeergebied. Waar zijn neef, de zilverplevier, vaak óp het wad te vinden is zijn de goudplevieren juist liefhebber van buitendijkse graslanden en akkers om op te foerageren. Ze zijn vaak in gezelschap van grote groepen kieviten. Beide soorten zijn afhankelijk van dezelfde voedselbronnen. Vooral wanneer er een roofvogel als slechtvalk of havik nadert zijn de groepen prachtig te zien. Ze vliegen dan op en proberen in de lucht de roofvogels te verwarren door telkens afwisselen de buik of rug te laten zien. De wolk vogels verandert hierdoor telkens van licht naar donker en is hierdoor erg fotogeniek.

Geniet 12 maanden lang van de foto’s van Marcel van Kammen!

‘Je moet het gedrag van dieren kennen om ze te kunnen fotograferen.’ Dat is het motto van natuurfotograaf Marcel van Kammen. Geniet twaalf maanden lang op groot formaat van de mooiste beelden van vogels en andere waddendieren met de WADDENkalender 2023. Marcel van Kammen wordt op dit moment gezien als de beste natuurfotograaf van het land. Hij won de prestigieuze Groene Camera 2022 en maakte dé natuurfoto van het jaar die is opgenomen in deze kalender. Steun de bescherming van Waddenzee Werelderfgoed.