Kijk eens even, waddenleven

Augustus: krombek strandloper

De keuze van de maand Augustus is gevallen op de Krombekstrandloper. In de maanden juli en september is deze soort met vele duizenden exemplaren te zien in het Waddengebied, waarbij ze vooral op de hoogwatervluchtplaatsen vergezeld worden van tienduizenden Bonte Strandloper en Kanoetstrandlopers. Deze laatste 2 soorten zijn iets bekender bij het grote publiek, terwijl de Krombekstrandloper toch juist ook zeer de moeite van het bekijken waard is.

 

Tekst en foto’s: Marcel van Kammen

Paspoort van de krombekstrandloper

De Krombekstrandloper broedt in arctisch Noord- en Midden Siberië, waar ze in juni & juli 1 nestje met zo’n 4 eieren groot brengen. Zoals bij de meeste steltlopers zijn de kuikens nestvlieders, die zichzelf redelijk snel zelf moeten redden. Zodra de jongen enigszins vliegvlug zijn, verlaten de adulte vogels vanaf begin juli massaal het broedgebied, op weg naar West-Afrika. De meeste exemplaren hebben een trekroute via oostelijk Europa, maar jaarlijks zijn er ook enkele duizenden exemplaren die de Waddenzee als tussenstop gebruiken op hun trekroute. De jonge vogels trekken later door en verkiezen vaak de bollenvelden in Noord-Holland als tussenstop.

Wanneer & waar te zien

In het Waddengebied is de Krombekstrandloper, ten opzichte van de Bonte Strandloper en Kanoetstrandloper, geen heel algemene verschijning die je vaak maar op enkele plekken kunt tegenkomen. Goeie locaties zijn de hoogwatervluchtplaatsen bij Zwarte Haan en Westhoek, of bijvoorbeeld het wad bij Harlingen of de plasjes van het Hegewiersterfjild waar ze tijdens hoogwater vaak binnendijks komen rusten in het lage water of de eilandjes.

De Krombekstrandloper is verwant aan de Bonte Strandloper, maar tijdens de vroege najaarstrek te onderscheiden door hun langere snavel, waarbij de mannetjes vaak nog enig rood vertonen in het verenkleed. Bonte Strandlopers hebben in die tijd nog een opvallende zwarte vlek op de buik, waar deze bij de Krombekstrandloper ontbreekt (zie foto met links een Bonte Strandloper en in het midden de Krombekstrandloper). Vanaf een afstand is de soort soms ook lastig te onderscheiden van Kanoetstrandlopers die nog in gedeeltelijk zomerkleed zijn, maar de Krombekstrandloper heeft een langere geboden snavel, zwarte poten en is kleiner van formaat.

Maar eigenlijk is het zonde om enkel en alleen de Krombekstrandloper als soort van de maand te kiezen, want juist de indrukwekkende wolken van tien- tot honderdduizenden van diverse steltlopers die zich kort voor hoogwater verzamelen op de hoogwatervluchtplaatsen is het bijzonderste in deze periode. Kluut, Bonte Strandloper,Krombekstrandloper, Bontbekplevier, Scholeksters, Bergeenden en Rosse Grutto’s zitten gebroederlijk bij elkaar op deze plekken, waar ze uitrusten tijdens hoogwater om zodoende bij afgaand tij weer volop te kunnen foerageren en op te vetten voor de lange reis naar Afrika. Rust is op deze plekken, tijdens hoogwater, dan ook een absolute must. Vanaf een afstandje op de zeedijk zijn deze wolken met vogels prachtig te bekijken, waarbij het niet nodig én niet wenselijk is om het wad op te lopen met het risico op verstoring van deze rustende vogels.

Geniet 12 maanden lang van de foto’s van Marcel van Kammen!

‘Je moet het gedrag van dieren kennen om ze te kunnen fotograferen.’ Dat is het motto van natuurfotograaf Marcel van Kammen. Geniet twaalf maanden lang op groot formaat van de mooiste beelden van vogels en andere waddendieren met de WADDENkalender 2023. Marcel van Kammen wordt op dit moment gezien als de beste natuurfotograaf van het land. Hij won de prestigieuze Groene Camera 2022 en maakte dé natuurfoto van het jaar die is opgenomen in deze kalender. Steun de bescherming van Waddenzee Werelderfgoed.