Sinds 2009 is de Waddenzee door Unesco aangewezen als Werelderfgoed. Het is het enige natuurgebied in Nederland dat deze bijzondere status heeft.

Unesco is de organisatie voor onderwijs, cultuur en wetenschap van de Verenigde Naties (VN). De Unesco-status is een erkenning voor het gebied. Het waddengebied wordt gezien als ‘onvervangbaar en uniek voor de wereld’. Zo bijzonder, dat het behouden moet blijven voor de toekomst. Hiermee staan de Wadden in hetzelfde rijtje als andere grote natuurgebieden in de wereld, zoals de Great Barrier Reef in Australië, de Kilimanjaro in Tanzania of de Grand Canyon in de Verenigde Staten. Maar wat wordt er nu precies bedoeld met het Werelderfgoed en waar het waddengebied de Werelderfgoedstatus aan te danken?

Oorspronkelijkheid

In de Waddenzee is goed zichtbaar hoe natuur en landschap ontstaan. De krachten die het gebied in het verleden hebben gevormd, kun je tot op de dag van vandaag zien en voelen. Wind, water en getij zorgen dat de Wadden dag in dag uit veranderen. Zandplaten groeien aan en brokkelen weer af. Geulen veranderen van koers en zeewater spoelt over de kwelders. Het is deze oneindige dynamiek die het waddengebied speciaal maakt.

Dynamiek en aanpassing

De Waddenzee is een heel dynamisch gebied. In het gebied zie je ook hoe de natuur steeds verandert. Dieren en planten moeten zich staande houden in extreme omstandigheden, zoals eb en vloed en zout en zoet water. De aanpassing van flora en fauna aan de omgeving én andersom is uniek. Dit zorgt voor een bijzondere wisselwerking tussen dier, plant en landschap.

Biologische diversiteit

Het Deense, Duitse en Nederlandse waddengebied is met een oppervlakte van 10.000 km2 het grootste aaneengesloten wetland op aarde en daarmee uniek in de wereld. In het gebied komen meer dan 10.000 plant- en diersoorten voor. Alleen de soorten die zich goed hebben aangepast komen in grote aantallen voor. Op het oog lijkt de wadbodem niet meer dan wat modder en slik, maar per vierkante meter kunnen wel 70 wadpieren, meer dan 100 kokkels en 70.000 wadslakjes voorkomen. Door deze enorme aantallen komen er jaarlijks 10 tot 12 miljoen (trek)vogels naar het waddengebied.

Hoe bijzonder is de Werelderfgoedstatus?

Best bijzonder eigenlijk. Over de hele wereld zijn er 1.121 plekken die zich Werelderfgoed mogen noemen. Maar 218 daarvan zijn een natuurgebied. Om Werelderfgoed te worden moet een gebied unieke natuurwaarden bezitten, intact zijn en verzekerd zijn van een goede bescherming. In Nederland is de Waddenzee het enige natuurlijke Werelderfgoed.De Werelderfgoedstatus zelf biedt geen extra bescherming. Wel heeft Nederland een verdrag ondertekend waarin het toezegt het Werelderfgoed Waddenzee goed te beschermen. De Waddenvereniging zet zich in voor duurzame ontwikkeling van het waddengebied en verzet zich tegen activiteiten die niet passen in een natuurgebied met deze allure. Unesco houdt in de gaten of de Nederlandse staat de Wadden goed beschermd. Zo heeft Unesco in december 2021 aangegeven dat nieuwe mijnbouw onder de Waddenzee onverenigbaar is met de Werelderfgoedstatus.

Beleef Waddenzee Werelderfgoed

De Waddenvereniging wil nieuwe groepen mensen interesseren voor het wad en de liefde voor het wad als uniek en onvervangbaar werelderfgoed bevorderen. Wat de Wadden zo uniek maken, ervaar je het beste tijdens een bezoek aan het gebied. De Waddenvereniging biedt verschillende excursies aan. Alle activiteiten worden begeleid door enthousiaste en getrainde vrijwilliger wadgidsen. We staan uitgebreid stil bij de unieke waarden van het wad die het tot een werelderfgoed hebben gemaakt en hoe dieren en planten zich staande weten te houden in een omgeving die altijd verandert. Ga met ons mee! Proef, ruik, voel en hoor het wad. Er is een hele wereld te ontdekken.

Ontdek het Wad!