De Waddenvereniging vindt dat zeevervoer veiliger moet. Boven onze Waddeneilanden varen grote containerschepen, maar ook olie- en chemicaliëntankers af en aan.

De kans dat olie, chemicaliën of containers in de Waddenzee belanden is klein, maar de gevolgen voor plant, dier en mens kunnen desastreus zijn. Daarom houden we ons bezig met het verbeteren van de scheepvaartveiligheid, het voorkomen van lozingen en een goede voorbereiding voor oliebestrijding in het geval het toch mis gaat.

Veilige scheepvaart Wadden

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 verloor het vrachtschip MSC Zoe 342 zeecontainers boven de Waddeneilanden in de Noordzee. Door de stroming en harde noordenwind veranderde het waddengebied in één klap in een enorme afvalberg. Een ecologische ramp!

De natuur en het milieu zal nog jarenlang last hebben van de containerramp. De Waddenvereniging stelt álles in het werk om de schade van deze ramp te beperken en ervoor te zorgen dat dit in de toekomst nooit meer kan gebeuren. Werelderfgoed Waddenzee moet veel beter beschermd worden. Onze pijlers richten we met name op de politiek en scheepvaartsector en we steken ook zelf onze handen uit de mouwen.

Dit moet anders

Veilige scheepvaart

De scheepvaartroute vlak boven de Waddeneilanden moet verboden worden voor grote containerschepen en bij bepaalde weersomstandigheden. Internationaal moeten er veel strengere regels komen op containervervoer om ladingverlies te voorkomen. De bouw van steeds grotere containerschepen moet ook stoppen.

Goede rampenbestrijding

De Waddenzee is een heel dynamisch gebied waarbij olie en andere vervuilende stoffen zich razendsnel verspreiden en in de bodem verdwijnen. Een efficiënte rampenbestrijdingsorganisatie de goed samenwerkt met vrijwilligers is een vereiste om de kwetsbare Wadden te beschermen na incidenten.

Afval opruimen

Afval en andere vervuiling moet de verantwoordelijkheid blijven van de vervuiler. Nu geldt er geen opruimplicht. De zeebodem is bezaaid met rotzooi. Een nationaal opruimfonds kan een manier zijn om gebruikers van de zee aan te zetten tot actie voor een schone zee.

Samenwerken aan betere rampenbestrijding

Niet alleen de Waddenvereniging, maar ook andere partijen maakten zich zorgen over de rampenbestrijding en veilige begeleiding van het scheepvaartverkeer. Samen met Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio, Groningen Seaports en vertegenwoordigers uit alle lagen van de rampenbestrijding heeft de Waddenvereniging gezocht naar haalbare en praktische oplossingen om de Waddenzee beter te beschermen tegen scheepsrampen. Het leverde vijftig praktische aanbevelingen op, die zijn samengevat in het boekje Veiligheid bieden, veiligheid krijgen. De Waddenvereniging zet zich in dat al deze aanbevelingen worden uitgevoerd. Een van de aanbevelingen is het Ecologisch spoorboekje voor oliebestrijding op de Waddenzee.

Veiligheid bieden, veiligheid krijgen Ecologisch Spoorboekje

 

In 2017 werd onder de naam Olie Alert Waddenzee door alle partijen die betrokken zijn bij oliebestrijding geoefend op en rond de Waddenzee.

Olie, chemicaliën of lading van containers in de Waddenzee. De kans dat het gebeurt is klein, maar de gevolgen voor plant, dier en mens kunnen desastreus zijn.

Lees hier waarom