Klimaatverandering

Je kunt er niet omheen. Klimaatverandering is een feit. Ook in het waddengebied. Welke invloed heeft klimaatverandering op het meest ruige stuk natuur van Nederland?

Tegengaan klimaatverandering

Het waddengebied is dynamisch. Een uniek gebied dat geen moment hetzelfde is. Hoe erg is het dan dat het gebied verandert onder invloed van klimaatverandering? Verandering hoort erbij, toch? Op zich klopt dat. Maar de snelheid waarmee het klimaat nu verandert is niet meer bij te benen voor de natuur.

Invloed klimaatverandering op waddengebied

De zeespiegel stijgt

Twee keer per dag vallen grote delen van de Waddenzee droog. De droogvallende wadplaten zijn van wezenlijk belang voor onder andere miljoenen vogels. Ze gebruiken de drooggevallen bodem om uit te rusten of voedsel te vinden. Als de zeespiegel verder stijgt vallen de wadplaten niet meer droog.

De temperatuur stijgt

De watertemperatuur is de afgelopen 25 jaar toegenomen. Dat geeft bepaalde soorten en planten de mogelijkheid om zich ten koste van anderen te ontwikkelen. Andere soorten zijn juist niet snel genoeg om zich aan te passen. Hierdoor ontstaat een verstoring in de balans in in het ecologisch systeem.

We krijgen te maken met extremer weer

Er valt veel meer neerslag. Dit zorgt voor meer zoet water in de Waddenzee. Daardoor daalt het zoutgehalte van het water, en dat heeft invloed op de ecologie van de Waddenzee. Meer storm zorgt ervoor dat kwelders vaker overstromen en meer droogte en extreme hitte leiden tot krimp van kwelders.

Wat doet de Waddenvereniging?

  • We ontsluiten kennis. Bijvoorbeeld met de publicatie van het rapport ‘De toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’.
  • We veranderen het denken. Dankzij ons initiatief voor aanleg van de Vismigratierivier, maar ook door projecten als Holwerd aan Zee, zijn projecten waarbij de zee meer ruimte krijgt bespreekbaar geworden.
  • We initiëren of werken mee aan projecten die de Waddenzee meer ruimte bieden. Bijvoorbeeld met de Vismigratierivier en het Lauwersmeer.
  • We verzetten ons tegen gaswinning in het waddengebied.
  • We zetten klimaatverandering en het waddengebied op de politieke agenda.
  • We hebben aan de rechter gevraagd om een uitspraak te doen over de gevaarlijke klimaatverandering die Shell veroorzaakt als één van de grootste vervuilers ter wereld.