Geen nieuwe gaswinning in het waddengebied

gaswinning waddengebied Wadden
Gaswinning bij Ameland

Vol gas tegen gaswinning

Er wordt op veel verschillende plekken rond de Waddenzee aardgas gewonnen. Er staat zelfs een boortoren vlakbij Ameland. Ook zijn er nieuwe plannen voor het winnen van gas. Bijvoorbeeld bij het Friese dorp Ternaard. De Waddenvereniging wil nieuwe winningen voorkomen en de bestaande winningen stoppen. We zijn tegen gaswinning in het gebied omdat er broeikasgassen bij vrijkomen, omdat gaswinning zorgt voor bodemdaling en omdat er bij de winning risico’s zijn op vervuiling. We zetten ons elke dag in om gaswinning in de Waddenzee te voorkomen.

 

Waarom zijn we tegen gaswinning?

Broeikasgassen

Bij het winnen en verbranden van aardgas komen broeikasgassen vrij. De broeikasgassen veroorzaken het broeikaseffect. Het broeikaseffect zorgt voor stijging van de zeespiegel. Een enorme bedreiging voor het behoud van een ondiepe zee als de Waddenzee.

Bodemdaling

Gaswinning zorgt voor bodemdaling op de lange termijn. Een stijgende zeespiegel boven een dalende zeebodem kan funest zijn voor de unieke natuur in de Waddenzee.

Kanoet wadden

Vervuiling

Bij boringen naar gaswinning en tijdens de productie van aardgas, worden giftige stoffen gebruikt en kunnen giftige stoffen uit de bodem vrij komen. Zo spoelde in januari 2019 een deel van een meer dan 60 jaar oude boorlocatie op west-Ameland weg.

Fotograaf Henk Postma

Wat is er aan de hand?

Uitbreiding bestaande gaswinningen

De NAM boort al veel jaren op veel verschillende plekken rond de Waddenzee naar aardgas. Bijvoorbeeld vanaf de dorpjes Moddergat, Vierhuizen en Lauwersoog. Elke keer als de NAM meer aardgas dan voorzien wil weghalen geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) daar toestemming voor. Ook al adviseren gemeenten en provincies de Minister om dat niet te doen. De Waddenvereniging vindt dat de bezwaren vanuit klimaatoogpunt en bezwaren van bewoners en bestuurders rond de Waddenzee niet langer genegeerd mogen worden door de Minister van EZK.

Nieuwe gaswinningen: Ternaard

Onder de Waddenzee ten noorden van het Friese dorp Ternaard zit aardgas. De NAM wil dit aardgas graag onder de Waddenzee vandaan halen. Volgens de Mijnbouwwet mag er niet langer naar gas geboord worden in de Waddenzee. Dus wil de NAM het nu vanaf de rand van de Waddenzee gaan proberen. De Waddenvereniging vindt dat je niet aan aardgas onder een uniek Werelderfgoed mag komen. Het moet daar blijven zitten. Ook als er ‘schuin geboord’ wordt vanaf het randje van het Wad. De negatieve bijdrage aan klimaatverandering en bodemdaling is dan exact hetzelfde.

Nieuwe gaswinningen: Schiermonnikoog

Niet alleen bij Ternaard dreigen nieuwe gasboringen, ook in de Noordzee boven Schiermonnikoog lijken de plannen steeds concreter te worden. Hoewel het niet over het UNESCO Werelderfgoedgebied gaat, maakt de Waddenvereniging zich toch zorgen. Boren in beschermde natuur moet je gewoon niet willen, en al helemaal niet nu alle fossiele grondstoffen in de grond moeten blijven zitten, willen we nog kans maken om internationaal afgesproken klimaatdoelen te halen.

Wat wil de Waddenvereniging?

  • Nieuwe winningen van aardgas onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden voorkomen.
  • Zo snel mogelijk de nog bestaande gaswinningen stoppen.

Wat doet de waddenvereniging?

We zetten we ons elke dag in om nog meer gaswinning onder de Waddenzee te voorkomen. Ook de huidige gaswinning willen we zo snel mogelijk laten stoppen. Samen met anderen zorgen we ervoor dat we gehoord worden door de mensen die kunnen beslissen over de gaswinning. Maar daarnaast doen we nog veel meer. Zichtbare acties, zoals tijdens demonstraties, maar ook onzichtbare acties zoals tijdens gesprekken met sleutelpartijen. We vragen ook aan rechters of gaswinning onder een beschermd natuurgebied wel mag. Want juist bij onderwerpen als klimaatverandering en natuurbescherming blijkt wel eens dat de daden van een regering niet automatisch goedgekeurd worden door een rechter.

Het is steeds duidelijker dat gaswinning wel degelijk gevolgen heeft voor de natuur. En dat bodemdaling door gaswinning niet goed te voorspellen en te beheersen is. Toch doet de overheid nog steeds alsof er niks aan de hand is. De Waddenvereniging is het daar niet mee eens. Daarom hebben we verschillende rechtszaken lopen met als uiteindelijke doel het voorkomen van nog meer gaswinning in het waddengebied.

Dat er risico’s zijn bij het winnen van gas is overduidelijk. De gevolgen worden vaak pas na tientallen jaren echt duidelijk. Sinds de aardbevingen in Groningen is overduidelijk dat gaswinning onvoorspelbaar is en grote gevolgen kan hebben. Ook  gaswinning onder de Waddenzee lijkt minder voorspelbaar dan de NAM en de Minister hadden gedacht op grond van modellen en wetenschappelijke theorieën.

Zo werd bij de gaswinning onder Ameland duidelijk dat bodemdaling niet snel stopt als de gaswinning wordt stilgelegd. Sterker nog: de bodemdaling kan nog vele tientallen jaren met een behoorlijke omvang doorgaan. De Waddenvereniging probeert anderen aan te zetten tot het doen van meer wetenschappelijk onderzoek. Zo willen we deze nieuw vergaarde kennis daar krijgen waar het een verschil kan maken.

De Waddenvereniging wil graag met zoveel mogelijk mensen duidelijk maken aan de politiek dat aardgaswinning niet past in een wereldwijd uniek natuurgebied. Laat aardgas zitten waar het zit. Dat is goed voor de natuur in en rond de Waddenzee en voorkomt dat er nog meer broeikasgassen vrijkomen.

De nieuwste winningsplannen  en benodigde vergunningen voor het weghalen van nog meer aardgas onder de Waddenzee zijn nog niet allemaal goedgekeurd en verleend door de Minister. De Tweede Kamer kan nu nog de enige juiste beslissing nemen. De NAM wil graag doorgaan met het haar plannen om aardgas weg te halen.

Hoe kun jij helpen?

De zorgen die wij delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door bewust te reizen, korter douchen en/of minder vlees eten. Als ook het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren. Steun ons werk. Alvast bedankt.

Ja, ik help mee

Hoe nu verder?

Wij laten niet los. We zullen er alles aan doen om nieuwe gaswinning tegen te gaan. Dat doen we onder andere door middel van politieke lobby en het ondernemen van juridische stappen. We voelen ons hierin gesteund door heel veel bezorgde burgers en organisaties.

Politiek

Dankzij de 51.000 mensen die onze peitite ondertekenden is gaswinning onder de Waddenzee nog hoger op de politieke agenda komen te staan. Dit resulteerde in een pittig Kamerdebat en de aanvraag vanuit de Kamer voor een onafhankelijk juridisch onderzoek. Dit onderzoek laat nu zien dat er wel degelijk ruimte is om de vergunning te weigeren. Nu moet dit gegeven omgezet worden in het van tafel vegen van de vergunning en dat kan alleen in Den Haag.

Juridisch

In tegenstelling tot de Minister zien wij wél (juridische) mogelijkheden om de nieuwe vergunning niet uit te geven. Dat hebben wij ook beargumenteerd in de zienswijze die wij hebben ingediend. Dit is de eerste stap. Wij beraden ons ondertussen op verdere juridische vervolgstappen.