Vervuiling

De waterkwaliteit staat in heel Nederland en ook in het waddengebied onder grote druk. Water is de bron van alle organismen: planten, dieren en mensen. Voor een gezonde Waddenzee is het van levensbelang dat het water schoon is.

Lees verder

Opruimen vuilnisbelt Waddenzee

Schoon water voor zee vol leven

Veilige scheepvaart Wadden

De Waddenzee is vies