Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de Waddenvereniging. De leden komen minimaal een keer per jaar bijeen om te besluiten over het meerjarenbeleidsplan, het jaarverslag etc. en om nieuwe bestuursleden te kiezen. Wanneer een duidelijke uitspraak over een bepaald onderwerp van de leden gewenst wordt, kan er een extra ledenvergadering georganiseerd worden. Zo is in 2014 een extra ledenvergadering georganiseerd over windenergie.  Het bestuur legt verantwoording af aan de ALV.  Leden hebben vanaf 18 jaar stemrecht in de ALV.