Ledenraad stelt zich voor

Sinds januari 2022 zijn we van start met een enthousiaste nieuwe ledenraad, bestaande uit in totaal achttien leden. Negen zittende leden zijn herkozen en er zijn negen nieuwe leden gekozen. De ledenraadsleden komen uit heel Nederland. Ook is er een goede verdeling in leeftijd en man/vrouw-verhouding. De ledenraadsleden zijn, al naar gelang hun expertise, ingedeeld in vier profielen. Ze stellen zich graag aan u voor en vertellen over hun werkervaring en wat zij verwachten bij te kunnen dragen aan de Waddenvereniging. Samen zetten we ons in om het wad te behouden, te beschermen én ervan te kunnen genieten!

  

Astrid van de Weijenberg uit Monnickendam

Voorzitter ledenraad
Portefeuille marketing, communicatie, fondsenwerving

De vervuiling door de MS Zoë, de gaswinning bij Ternaard, het trekken van kabels in de zeebodem bij Schiermonnikoog: de Waddenvereniging heeft zijn bestaansrecht afgelopen jaren opnieuw bewezen. Helaas is de bescherming van het Werelderfgoed nog steeds niet vanzelfsprekend. Om op de juiste plekken aanwezig te zijn, met de juiste mensen, met de juiste kennis moet de organisatie staan als een huis. Daar werken mensen van het bureau, bestuur hard aan, maar ook de leden van de ledenraad. Naast wad- en eilandliefhebber ben ik wethouder in de gemeente Waterland (buurgemeente van Amsterdam). Mijn netwerk in de provincie Noord-Holland en op landelijk niveau blijkt dan heel nuttig. Mijn bestuurlijke blik zorgt er bovendien voor het hele plaatje in beeld te hebben. Waartoe zijn wij op aarde: dat is steeds het uitgangspunt. Beschermen van de Wadden. En natuurlijk genieten van de Wadden. Vanuit mijn communicatie-achtergrond (journalist) en bestuurlijke ervaring (GroenLinks-wethouder) heb ik daar als lid van de ledenraad afgelopen jaren aan bij kunnen dragen. Door mee te denken over communicatie en sponsoring, zodat Nederland ook weet dat ze niet om de Waddenvereniging heen kan, zodat zowel wadliefhebbers als bedrijven ons blijvend of incidenteel financieel ondersteunen. Een vereniging heeft ook een verantwoordelijkheid naar zijn leden. De afgelopen jaren hebben we een professionaliseringsslag gemaakt. Zodat iedereen het goede doet en dat ook met plezier doet. 

Marcel Kwant uit Eemdijk

Portefeuille marketing, communicatie, fondsenwerving

Wind door de (korte) haren, de geur van de zoute zee en het gekrijs van meeuwen. Het geeft me gelijk een vakantiegevoel. Van jongs af aan kom ik al op de Wadden en heb ik alle eilanden bezocht. De liefde voor dit bijzondere UNESCO Werelderfgoed begint voor mij al op het vaste land. Wandelen over de dijk van het Groningse Noordpolderzijl, turen naar vogels vanuit tientallen vogelkijkhutten langs de kust en wadlopen vanuit Den Oever. En natuurlijk heel veel vakanties met familie op Ameland, vroeger én nu. De Wadden(zee) is voor mij een bijzonder en kwetsbaar gebied dat het beschermen en behouden waard is en waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.  Ik ben een van de geluksvogels die van zijn passie voor natuur, zijn werk heeft mogen maken. Dat begon met een studie Diermanagement aan het Van Hall/Larenstein. Dat was een mooie basis en in 2008 startte ik als communicatieadviseur bij Staatsbosbeheer, een aantal jaren later werd ik boswachter bij Natuurmonumenten en nu werk ik als senior persvoorlichter/woordvoerder voor het Wereld Natuur Fonds.  Dankzij mijn werkervaring en persoonlijke interesses kan ik putten uit waardevolle contacten met journalisten van kranten en redacties van televisieprogramma’s. Ik heb veel ervaring met het schrijven van verschillende content (social media, websites en het tijdschrift Be One With Nature van WWF), het organiseren van evenementen en ledenwerven. Ervaring die ik graag inzet om de liefde voor de Wadden over te brengen en meer mensen te betrekken bij het belangrijke werk van de Waddenvereniging.   

 

Holger Bakker uit Lollum

Portefeuille marketing, communicatie, fondsenwerving

Ik ben een enthousiaste bewoner van het waddengebied. Over de jaren ben ik mij steeds bewuster geworden van de unieke kwaliteiten van dit ecosysteem; hoe machtig en hoe breekbaar het is. Tegen vrienden zeg ik dat ik woon in het Waddenzee-gebied. De Waddenzee is mijn dagelijkse omgeving waarin ik zeil, fiets, ren, wandel, luier en werk. Bij mooi weer kan ik ‘s avonds vanuit ons dorp het licht van de vuurtoren zien. Graag wil ik mij als lid van de Waddenvereniging ook actief inzetten voor het behoud van dit prachtige gebied. In de ledenraad heb ik nu de kans om mijn professionele kennis van en ervaring in communicatie/marketing en fondsenwerving actief en belangeloos ter beschikking te stellen. Momenteel werk ik als zelfstandig communicatieadviseur. In Noord-Nederland was ik eerder directeur communicatie en marketing van de Rijksuniversiteit in Groningen. Daar was ik tijdelijk ook belast met fondsenwerving en relatiebeheer. Daarvoor was ik hoofd communicatie van het kranten- en mediabedrijf NDC|VBK waarmee ik een goed medianetwerk in Noord-Nederland heb opgebouwd. Ruime ervaring deed ik op bij landelijke RTV media: o.a. Endemol en VARA (hoofd communicatie/ marketing/ verenigingszaken en fondsenwerving). Vele jaren geleden heb ik als zelfstandige met veel plezier al een opdracht voor de Waddenvereniging uitgevoerd. Nu heb ik de kans om als vraagbaak, luisterend oor, meedenker, ondersteuner, aanjager vanuit de ledenraad een bijdrage te leveren aan het behoud van de Waddenzee. Ik kijk ernaar uit.

 

Harriet Stalman uit Harlingen

Portefeuille marketing, communicatie, fondsenwerving

De Wadden zijn voor mij het meest bijzondere en mooiste stukje van Nederland. Helaas wordt dit unieke stukje natuur voortdurend door allerhande activiteiten bedreigd, en de Waddenvereniging als waakhond en klokkenluider zal helaas altijd nodig blijven. Zoeken naar balans en alternatieven, tussen natuur, gebruikers en toeristen vind ik van het grootste belang. Bijna dagelijks verblijf ik zelf professioneel op de Wadden en geniet samen met onze gasten van het getijdenlandschap en de eilanden en ben er mij terdege van bewust hoe bevoorrecht ik ben, maar ook hoe kwetsbaar het gebied is. De ledenraad is voor mij een uitgelezen kans om de vereniging en de gebruikerspraktijk bij elkaar te brengen, als waddenondernemer kan ik daar zeker mijn steentje aan bijdragen. Vanaf 1987 zeil ik met mijn schip over de Wadden, de eerste jaren voornamelijk op het oostelijke wad en de laatste jaren op het westelijk deel van de Wadden. Mijn passie voor het waddengebied en het respect voor de natuur probeer ik ook op mijn gasten over te brengen. Verder ben ik lid van de veiligheidsadviescommissie Waddenzee (VACW). Deze commissie beheert en adviseert het wadlopen voor de drie noordelijke provincies.

 

Hanneke van Diepen uit Enschede

Portefeuille bestuur en beleid

Mijn hart gaat harder kloppen van de Wadden- maar dat delen u en ik ongetwijfeld. Of u nu fervent bezoeker bent zoals ik, waddenweemoed heeft omdat u niet zo vaak naar de Wadden kan als u zou willen, of er juist bijna altijd bent als bewoner. En van de schoonheid van het wad als uniek natuurgebied hoef ik u waarschijnlijk allerminst te overtuigen. En toch zijn er nog een heleboel mensen die daar wél van overtuigd moeten worden: het waddengebied moet goed beschermd, behouden en beheerd worden. Ik wil mijn werkervaring als lobbyist en projectmanager bij goede doelen organisaties op het gebied van beleid en beleidsbeïnvloeding graag hiervoor inzetten. Ik kijk graag hoe de Waddenvereniging nog krachtiger kan optrekken met anderen op lokaal, nationaal en internationaal niveau om ervoor te zorgen dat het waddengebied beschermd blijft. Daarin denk ik dat ik een verbindende factor kan zijn met mijn ervaring op het gebied van internationale samenwerking, belangenbehartiging en (lokale) politiek. Het waddengebied is kwetsbaar, en ondanks haar status als Werelderfgoed zijn er talloze bedreigingen als gaswinning, klimaatverandering of een scheepsramp als met het containerschip MSC Zoë. Ik zet mijn ervaring en netwerk graag in voor structurele beleidsverandering ter bescherming van het waddengebied, en help de Waddenvereniging graag mee in de verdere bewustwording van anderen van de waarde en kwetsbaarheid van het gebied. 

 

Marijke Schilperoord uit Leeuwarden

Portefeuille bestuur en beleid

Als je van kinds af aan jaar in jaar uit al geniet van het waddengebied, dan voelt een jaar ‘geen waddenvakantie’ als een verloren jaar. En dan ben je ook heel erg betrokken bij de bescherming van het waddengebied. Zo zat ik al vroeg in een aantal waddenwerkgroepen en heb ik met heel veel plezier acht jaar lang natuurexcursies op Schiermonnikoog gegeven. Sinds 2018 ben ik lid van de ledenraad van de Waddenvereniging voor het profiel beleid en bestuur. Dit profiel sluit goed aan bij mijn werkzame leven: al vele jaren zet ik mij vol enthousiasme beleidsmatig in voor het sociaal domein bij adviesraden, provincies en gemeenten. Ik werk nu als coördinator jeugdhulp voor de achttien Friese gemeenten. Verder heb ik divers bestuurswerk gedaan in onder andere het onderwijs, de sport en bij het IVN. Graag ga ik nog vier jaar door als lid van de ledenraad om met het bestuur en het bureau het waddengebied nog beter te beschermen; want het werk is nog lang niet klaar en het is geen kwestie van doe eens Wad, maar doe nog veel meer voor het Wad!

 

Onno Verkuyl uit Amsterdam

Portefeuille bestuur en beleid

Graag stel ik mij beschikbaar om als lid van de ledenraad voor een nieuwe termijn van vier jaar herkozen te worden. De afgelopen vier jaar heb ik me met heel veel plezier en passie samen met de andere ledenraadsleden, het bestuur en het bureau ingezet om deze drie geledingen binnen de Waddenvereniging op betekenisvolle en harmonieuze manier te laten samenwerken. Ik heb mijn bijdrage geleverd door samen met anderen professioneel te werven en te selecteren voor een nieuw bestuurslid met een governance profiel. Dat heeft geresulteerd in een versterking van het bestuur met een steengoede nieuwe secretaris voor onze vereniging. Ik heb verder meegedacht en meegeschreven aan de compliance code van de vereniging. Ik heb samen met anderen gezorgd dat bestuurlijke zaken voortdurend op de agenda van de ledenraad staan en dat we in overeenstemming met onze statuten en het huishoudelijk reglement handelen. De ledenraad is een heel prettige groep van diverse en gepassioneerde mensen waarin ik me zeer thuis voel en waarin ik ook merk dat ik echt een bijdrage kan leveren. 

 

Mark Kapteyn uit Vught

Portefeuille bestuur en beleid

De komende jaren worden cruciaal voor de Wadden. Graag wil ik meewerken om het enige echte en unieke wild-life gebied van ons land te versterken en te beschermen door mijn input te leveren om dit te realiseren, zodat nog meer mensen voor nu en de toekomst hiervan kunnen genieten. Op zeer jonge leeftijd, geboren Vlielander, heb ik de Waddenzee in mijn hart gesloten en voel mij hier zeer verbonden mee. Graag wil ik mij inzetten om enerzijds nog meer mensen hierbij te betrekken en hen bewust te maken dat deze unieke verzameling ecosystemen onder druk staat en gevaar loopt. Anderzijds ben ik van mening dat gezien mijn achtergrond als bedrijfskundige met een ruime bestuurlijke ervaring ik een wezenlijke bijdrage kan bieden aan de Waddenvereniging. Samenwerken zie ik hierbij als de sleutel naar succes, binnen de Waddenvereniging alsook met alle stakeholders, onderzoeksinstituten en organisaties (nationaal en internationaal). ‘Alles van waarde is weerloos’, heeft ooit iemand geschreven. Laten wij met z’n allen ervoor zorgen dat we het tegendeel kunnen bewijzen om het mooiste gebied van ons land te laten floreren. Als WEX-er heb ik afgelopen zomer, met veel plezier, twee weken excursies mogen geven op Texel om het belang van de Wadden uit te dragen. Graag krijg ik de kans mijn enthousiasme, kennis en kunde nu voor de ledenraad in te zetten.

 

Sanne te Stroete uit Gouda

Portefeuille bestuur en beleid

Op mijn 20e verhuisde ik naar Leeuwarden en maakte ik echt kennis met de Wadden. Ik voelde mij er gelijk thuis en ben sindsdien lid van de Waddenvereniging. Nu, 17 jaar later, woon ik aan de andere kant van het land, maar ik ben nog vaak op de Wadden te vinden, het liefst zeilend. Graag help ik de Waddenvereniging om het wad te beschermen tegen actuele problemen: mogelijke gasboringen, beschadigingen van flora en fauna of vraagstukken op langere termijn, zoals klimaatverandering. Ik ben vele jaren actief geweest bij een zeilvereniging. Na mijn lidmaatschap als kind, vervulde ik verschillende coördinerende functies. Ik heb het altijd erg leuk gevonden om in een (vrijwilligers)vereniging actief te zijn: samen bouwen aan de vereniging. Bovendien maakte ik graag de verbinding tussen leden, geldschieters en vrijwilligers. Het was een mooie uitdaging hen allemaal betrokken te houden. Hier zou ik binnen de ledenraad ook graag aan willen bijdragen; de saamhorigheid en veelzijdigheid aan taken maken mij erg enthousiast. Momenteel werk ik als beleidsmedewerker in het sociaal domein. In subsidieaanvragen zorg ik dat wij ons werk goed kunnen uitleggen en verantwoorden aan onze opdrachtgevers. Deze kennis en vaardigheden komen ook goed van pas bij de Waddenvereniging, waarin we vaak afhankelijk zijn van subsidies en fondsen. Goede begrijpelijke taal helpt om draagvlak en steun creëren voor goede beschermingsmaatregelen, essentieel om de Wadden in te toekomst net zo mooi te houden!

 

Nina Fieten uit Groningen

Portefeuille milieu

Met de tijd ben ik me bewust geworden van het feit dat wij mensen een grote verantwoordelijkheid hebben om de functionaliteit en gezondheid van (mariene) ecosystemen te behouden. Niet alleen voor het behoud van haar zogenoemde ecosysteemdiensten, maar ook voor de intrinsieke waarde van het systeem zelf. Waar ik in mijn master Mariene biologie onderzoek gedaan heb naar de mogelijke impact van menselijke activiteiten op mariene ecosystemen, leerde ik tijdens de mastertrack Science, Business & Policy dat interdisciplinaire kennis nodig is om draagvlak te creëren en een verandering tot stand te brengen. In mijn huidige baan als ecologisch adviseur breng ik mijn wetenschappelijke- en beleidskennis in de praktijk. Daarbij sta ik met één been in het slik en met het ander adviseer ik overheden en particulieren met gezonde passie en gedrevenheid over ecologische vraagstukken. In mijn vrije tijd vind ik rust, ruimte en vrijheid zeilend op het wad, waarbij ik droom van een toekomstbestendige koers waarin natuur en economie in eco-systemisch evenwicht staan. Als onderdeel van de ledenraad draag ik graag bij aan deze koers en zal ik waar nodig alle zeilen bijzetten om met mijn up-to-date kennis van gebiedsontwikkelingen en ecologie, mijn ervaring met natuurwetgeving en –beleid evenals met mijn enthousiasme en scherpe blik, de Waddenvereniging te adviseren en ondersteunen.

 

Richard Kiewiet van Ameland

Portefeuille milieu

Mijn naam is Richard Kiewiet. Ik woon op Ameland waar tevens al vele generaties lang mijn familie woont. Mijn leefomgeving is dus het waddengebied. Ik zie hoe belangrijk het gebied is voor de mensen die er wonen en werken. Tevens zie ik de economische waarde die de natuur heeft voor al die mensen die er wonen en werken. Op de eilanden en rondom de eilanden. Boeren, burgers, vissers en recreatiemedewerkers maken gebruik van het gebied. Ook kleinschalig medegebruik van de natuur draag ik een warm hart toe. Ik was 40 jaar natuurbeheerder. Ben eilandschilder, strandinspecteur en zit al 45 jaar bij de dijkbewaking. Als ik iets betekenen kan voor je aangaande de natuurbelangen etc. neem gerust contact met me op.

 


Sander Holthuijsen uit Den Helder

Portefeuille milieu

Mijn naam is Sander Holthuijsen, 38 jaar en woonachtig in Den Helder aan de meest westelijke kant van de Waddenzee. De afgelopen vier jaar heb ik mij met veel plezier ingezet voor de ledenraad en de Waddenvereniging in het algemeen, maar voor het profiel Milieu in het bijzonder. Ik heb mij onder andere bezig kunnen houden met het mosselconvenant. Ik heb een achtergrond in Milieukunde en sinds 2008 werk ik bij het NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. Ik doe onder andere onderzoek aan het bodemleven van de Waddenzee. Op de wadplaten en in de geulen. Daarbij spendeer ik jaarlijks tussen de 10 en de 15 weken op het wad waarbij ik (met een heel team) de Waddenzee van Den Helder tot de Dollard doorkruis. Vanuit mijn functie op het NIOZ houd ik mij bezig met wetenschappelijk onderzoek, maar ook met grensverleggend toegepast onderzoek op de Waddenzee. Daarnaast praat ik mee in verschillende gremia over het beheer en het beleid. Ik denk dat ik een kritische, nuchtere blik meeneem naar de ledenraad.

 

Thomas Leerink uit Oudeschild

Portefeuille milieu

Mijn naam is Thomas Leerink. De Wadden zitten van jongs af aan in mijn hart. Van ontelbare familiebezoeken op Ameland tot nu inwoner van Texel, heb ik het gebied leren kennen als uniek in Nederland met een ongekende combinatie van stilte, dynamiek en weidsheid. Werelderfgoed Waddenzee is aan ons toevertrouwd. We moeten zorgvuldig omgaan met alles wat er in het ecosysteem leeft en beweegt. Dat begint bij begrijpen en vertaalt zich in beschermen en behouden. Daar staat de Waddenvereniging voor. Dat begrijpen doen we bij het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee op Texel. De organisatie waarvoor ik werk. Ik sta dus heel dicht bij het wetenschappelijk onderzoek naar de Waddenzee en heb nauw contact met de onderzoekers en mensen die dat uitvoeren. Daarnaast ken ik de Waddenvereniging van binnenuit goed. Ik ben al twaalf jaar zeer actief betrokken, eerst acht jaar als wadgids bij de Werkgroep Excursies (WEX) en daarna vier jaar in de ledenraad. Vanuit een secretarisrol in de ledenraad heb ik mijn kennis en vaardigheden ingezet om op praktisch en verbindend niveau de schakel te zijn tussen bureau, bestuur en ledenraad. Belangrijk, omdat het samenbrengen en afstemmen van individuele bijdragen van bestuursleden, bureaumedewerkers, vrijwilligers en de leden, leidt tot een krachtige en slagvaardige vereniging die daarmee de aandacht aan de Wadden kan geven die zij verdient. Mijn bijdrage voor de ledenraad is dat continueren en als eilandbewoner en NIOZ-medewerker een verbinder te zijn om mensen bij de Waddenvereniging te betrekken.

 

Annemiek Wierdak uit Goingarijp

Portefeuille milieu

De leden willen graag dat de Waddenzee behouden blijft. Duurzaam, verantwoord en met respect voor mens en natuur. Daartoe blijft het bestuur, gevoed door de ledenraad, in gesprek met de actoren die uiteenlopende en vaak tegenstrijdige belangen nastreven. Opgeleid als milieujurist, was ik jarenlang werkzaam als projectleider voor en met de overheid. Ik kan mondeling en in geschrifte confronteren, exploreren en samenwerken om die bijzondere (UNESCO)status van de Waddenzee te behouden. Als freelancer heb ik de tijd en de energie om me in te zetten, daar waar nodig. Mijn ervaringen als mediator en in het onderwijs zal ik daarbij kunnen gebruiken. Stem voor proactief, ik kom graag in actie. 

 


Evelien Hoogenberg uit Heerenveen

Portefeuille financiën

Mijn naam is Evelien Hoogenberg, ik ben 35 jaar oud en woon in Heerenveen. Ruim vijf jaar geleden heb ik mij mogen inschrijven in het accountantsregister. Na negen jaar in de accountancy gewerkt te hebben, ben ik sinds vijf jaar (interim) controller. Mijn specialisatie zit onder andere in de finance en controle van goede doelen. Zo heb ik een tijdje voor de Waddenvereniging gewerkt. Voor de Waddenvereniging kan ik een bijdrage leveren aan het doorgronden van de financiële stukken waarbij ik makkelijk de verbinding kan leggen met strategische en operationele doelstellingen. Daarnaast ben ik vanuit nature een verbinder, ik verwacht dat in de rol van ledenraadslid dit van essentieel belang is in de driehoek van leden, bestuur en bureau. Opgegroeid te zijn in Friesland zijn de Wadden dichtbij, maar toch ben ik als volwassene pas de rust, kracht en pracht gaan inzien van het mooiste natuurgebied van Nederland. Ik gun het iedereen om hiermee kennis te maken voor zo veel mogelijk jaren nog te gaan. 

 

Winfred Voordendag uit Rotterdam

Portefeuille financiën

Mijn naam is Winfred Voordendag. Met mijn vrouw Judith en zoon Michiel woon ik in een zelfontworpen huis in Rotterdam Centrum. Mijn dochter Imme is vorig jaar in Wageningen gaan studeren en woont nu daar. Ik woon wat verder van de Wadden dus, maar de lokroep van het wad klinkt altijd. En ik zou het eervol vinden de talrijke liefhebbers van de Wadden uit Zuid-Holland te kunnen vertegenwoordigen. Kunst en natuur zijn de grote passies in mijn leven. De kunsten beroepsmatig, onder meer als (zakelijk) directeur bij Kröller-Müller Museum, Toneelgroep Amsterdam en Operadagen Rotterdam. De natuur. Ik heb veel ervaring met fondsenwerving en met bestuur en beleid. Doordat ik ben opgeleid als Bestuurskundige aan de Universiteit Twente, maar ook doordat ik als recruiter voor Colourful People (met specialisme Inclusie en Diversiteit) veel directies en RvT-leden werf. Ik denk echter dat mijn financieel - strategische kennis de meeste meerwaarde heeft voor de ledenraad van de Waddenvereniging. Als zakelijk leider en zakelijk directeur kan ik natuurlijk begrotingen en jaarrekeningen lezen en doorgronden, maar vooral ben ik gewend te denken in zakelijk strategische termen: Zetten we ons geld op zo'n manier in dat dit maximaal bijdraagt aan de doelen die we onszelf stellen? Ik hoop mijn steentje te mogen bijdragen als lid van ledenraad en zie daarnaar uit.

 

Jan de Boer uit Peize

Portefeuille financiën

Sinds 2010 maak ik deel uit van de ledenraad; vanaf 2018 van de vernieuwde, gekozen ledenraad. Als Waddenvereniging hebben wij in de afgelopen jaren veel kunnen bereiken. Bijvoorbeeld de inmiddels breed gedragen weerstand tegen gas- en zoutwinning, ontwikkelingen qua vismigratie en visserij, stimulering van ‘Waddenbewustzijn’ bij jongeren en oogsten van meer algemene waardering voor het Waddengebied, (helaas:) schoonmaakacties. Dit alles vanuit onze goed lopende organisatie, waar mogelijk in nauwe samenwerking met anderen. Maar op al deze gebieden wacht er veel op verdere ontwikkeling of uitvoering; ook zijn er zaken waarop wij meer nadruk willen leggen (contact met onze leden bijvoorbeeld) of die tot op heden onvoldoende uit de verf zijn gekomen (beheersstructuur waddengebied). Daar zet ik ook in de komende jaren erg graag mijn schouders onder. In onze ledenraad kan mijn ervaring bijdragen aan de continuïteit. Mijn bijdrage, mede gestoeld op opgedane ervaringen, zal qua nadruk verschuiven van profiel ‘Beleid & Bestuur’ naar ‘Financiën’.

 

Marcel Boersma uit De Veenhoop

Portefeuille financiën

Mijn naam is Marcel Boersma en ik ben 54 jaar. In mijn hoedanigheid van registeraccountant in de MKB-praktijk bij mijn eigen kantoor, fungeer ik als adviseur, vertrouwenspersoon en klankbord voor mijn cliënten. De cliëntenportefeuille van ons kantoor omvat voornamelijk ondernemers in diverse takken van sport, maar wij werken ook voor besturen en raden van toezicht van diverse grotere en kleinere stichtingen en verenigingen in de profit- en non-profit sector. Het lijkt mij ontzettend leuk om vanuit mijn financiële achtergrond en ervaring een bijdrage te leveren aan het belangrijke werk van de Waddenvereniging. Daarbij kijk ik met name uit naar de samenwerking met de andere leden van de ledenraad, de medewerkers en vrijwilligers op kantoor en de leden van het bestuur, niet in de laatste plaats vanwege de uiteenlopende achtergronden van een ieder. Ik geloof heilig in de kracht van het samen werken aan een gemeenschappelijk doel, vanuit verschillende disciplines, maar wel op basis van dezelfde waarden en principes en met respect voor de diverse gezichtspunten. Ik kom al sinds mijn jonge jaren op de Wadden en ik hoef aan gelijkgestemden niet uit te leggen wat ik daar zo mooi aan vind. Het is duidelijk dat ons waddengebied zo mooi, uniek en belangrijk is dat we er samen alles aan moeten doen om het zo te houden voor de generaties die na ons komen. Ik woon samen, op een prachtig plekje in het buitengebied nabij De Veenhoop en ik heb drie uitwonende kinderen. Huidige functie: registeraccountant/vennoot bij Priore accountants & belastingadviseurs.

 


Lees verder over de ledenraad