Ledenraadsverkiezingen 2021

Meld je nu aan als kandidaat 

Het is zover. Leden van de Waddenvereniging kunnen zich vanaf 1 september kandidaat stellen voor de nieuwe ledenraad. Dat doe je door onderstaand formulier in te vullen. Wil je meer weten over de ledenraad, de verkiezing en de gewenste profielen van kandidaten, lees dan verder. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot woensdag 20 oktober

 

Wat doet de ledenraad?

De ledenraad van de Waddenvereniging is een enthousiaste en deskundige club van op dit moment zestien wadliefhebbers. Zij denken, praten en doen mee met de specialisten van het bureau en het bestuur van de vereniging. De huidige ledenraad is eind 2017 door de leden van de vereniging gekozen via een internetverkiezing, voor een termijn van vier jaar. Daarom vinden aan het eind van dit jaar 2021 nieuwe verkiezingen plaats voor twaalf tot achttien nieuwe ledenraadsleden.

 

De ledenraad heeft een aantal formele bevoegdheden. Denk aan goedkeuring jaarverslag, vaststellen begroting, verkiezing bestuursleden. We zoeken mensen met verstand van financiën, maar ook met ervaring op het gebied van financiën, communicatie/marketing/fondsenwerving, milieu en beleid/bestuur. Want we denken ook mee over bijvoorbeeld acties, bescherming, voorlichting en verstevigen van de contacten met de achterban.

 

De ledenraad vergadert gemiddeld zo’n vier keer per jaar officieel, tijdens corona online, daarvoor meestal in Harlingen en soms centraal in het land. Daarnaast ontmoeten we elkaar ook wel eens informeel. Ledenraadsleden krijgen geen vergoeding, wel kunnen zij onkosten declareren.

 

De verkiezing 

Wie zich verkiesbaar wil stellen voor de ledenraad moet meerderjarig zijn, minstens één jaar lid van de Waddenverenging zijn, de afgelopen twee jaren niet in het bestuur van de vereniging hebben gezeten en de afgelopen twee jaar niet in dienst zijn geweest van de vereniging. 

Kandidaten moeten bereid zijn gedurende vier jaar onbezoldigd lid van de ledenraad te zijn. Zij zijn aantoonbaar maatschappelijk betrokken, hebben affiniteit met het werkveld van de Waddenvereniging en zijn communicatief vaardig. Wij verwachten dat ze een constructieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de vereniging. Daarnaast zoeken we specifieke kennis volgens een aantal vastgestelde profielen.

 

Bij de samenstelling van de ledenraad streven we naar diversiteit. We willen graag een goede vertegenwoordiging zijn van alle leden qua leeftijd, geslacht, zittende en nieuwgekozen ledenraadsleden en regionale spreiding. Daarbij vinden we het belangrijk dat ook eilanders en bewoners van de waddenkust vertegenwoordigd zijn.

 

Na afloop van de aanmeldperiode op 20 oktober zal de verkiezingscommissie de aangemelde kandidaten benaderen. Voor de officiële internetstemming vragen wij hun een pasfoto en een korte persoonsomschrijving in te leveren. De kandidaten worden gerangschikt per profiel ten behoeve van een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van de ledenraad.

 

Aanmeldformulier voor kandidaten: