Vacature bestuurslid penningmeester

De Waddenvereniging is dé landelijke organisatie die al meer dan 55 jaar opkomt voor de belangen van de Waddenzee. Dat doen we door effectief in te spelen op alle ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied én door zoveel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken. Wij zijn een particuliere, onafhankelijke en kritische vereniging. Al onze standpunten zijn gebaseerd op wat we in het Waddengebied zien gebeuren en wetenschappelijk onderzoek. De Waddenvereniging doet haar werk met de steun van haar 35.000 leden, donateurs en vrijwilligers.

 

De Waddenvereniging telt drie organen. Het bestuur, het bureau en de ledenraad. Bij het bureau, dat onder leiding staat van een directeur (Lutz Jacobi), werken zo'n 24 medewerkers vanuit ons kantoor aan de haven in Harlingen. De ledenraad is het toezichthoudende en adviserende orgaan van de Waddenvereniging. Het bestaat uit 18 leden die gekozen zijn door de leden. Vanuit haar toezichthoudende rol is de ledenraad verantwoordelijk voor de aanstelling van nieuwe bestuurders.


Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de Waddenvereniging en heeft de algemene leiding over de vereniging. Het bestuur is op afstand, niet hiërarchisch, verantwoordelijk voor het professioneel functioneren van de vereniging en een adequate beheersing van risico's. Sturing gebeurt zoveel mogelijk op hoofdlijnen aan de hand van de door de directeur en het bureau voorbereide beleidsstukken. Het bestuur stelt beleidskaders, (meer)jaarplannen, begrotingen en strategische plannen vast. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenraad.

 

Het bestuur bestaat uit vijf tot zeven leden met verschillende profielen en bestaat uit wadliefhebbers die samen de benodigde kennis en ervaring hebben om op adequate wijze sturing en richting aan de Waddenvereniging te geven. Bestuursleden zijn in staat om vanuit een brede visie en een zekere afstand naar de organisatie te kijken. Zij worden voor vier jaar benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd.

 

Wegens het aanstaande vertrek van één van de bestuursleden zijn wij op zoek naar kandidaten voor de positie van penningmeester. Jouw rol in het bestuur zal een controlerende, toezichthoudende en richtinggevende zijn. Je houdt toezicht op het financieel beheer van de Waddenvereniging en je ondersteunt de directeur en controller bij het ontwikkelen van financieel beleid. In het bestuur zet je op het vlak van financiën de lijnen uit.

 

Het bestuur vergadert op basis van een jaaragenda zo vaak als nodig, meestal zo'n zes keer per jaar op diverse locaties (Amsterdam, Harlingen, Utrecht) en overwegend in de namiddag en avond en verricht haar activiteiten onbezoldigd. Het bestuur wordt ondersteund door een professionele notulist. Ook buiten de reguliere bestuursvergaderingen zetten bestuursleden zich "hands on" in, bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten die de ledenraad en/of het bureau van de Waddenvereniging organiseren en andere klussen. Bestuursleden zijn ambassadeurs voor de vereniging.

 

Profiel

 • Affiniteit met en liefde voor het waddengebied.
 • Werkzaam in of uitgebreide ervaring met de financiële sector of relevante financiële functie.
 • Gedegen kennis van financiële processen (in CFO-achtige functie).
 • Kennis van financieel beheer binnen NGO's (CBF-keur).
 • Heeft aandacht voor zowel proces als strategie.
 • Beschikt over een relevant netwerk en is verbindend.
 • Is in staat om vanuit een brede visie en een zekere afstand naar de organisatie te kijken.
 • Affiniteit met en liefde voor het Wad(dengebied).

Wat bieden wij

 • Een verantwoordelijke en belangrijke bestuursfunctie in een grote en professionele vereniging bestaande uit zeer betrokken leden en professionals die een gezamenlijk doel hebben tot bescherming van het waddengebied.
 • Samenwerken met interessante, fijne en bevlogen mensen.
 • Ruimte om bij te dragen aan een belangrijke organisatie op het gebied van natuur en milieu in Nederland.

Interesse, informatie of solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de sollicitatiecommissie van de ledenraad van de Waddenvereniging via dit e-mailadres
Mocht je direct willen solliciteren, dan ontvangen wij graag je sollicitatie uiterlijk 31 augustus 2022 via dit e-mailadres. Na de brieven- en telefonische selectie vinden medio september gesprekken plaats met leden van de sollicitatiecommissie en daarna met leden van het bestuur.