Bestuur

De Waddenvereniging is een vereniging. Het bestuur is belast met de leiding van de vereniging. Bestuursleden zijn onbezoldigd volgens artikel 15, lid 5 in onze statuten en worden voor een termijn van vier jaar gekozen. Daarna kan men voor nog een termijn van vier jaar herkozen worden. Het bestuur vergadert in de regel 6x per jaar.  In december stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting van de vereniging vast. De dagelijkse leiding van de vereniging heeft het bestuur gedelegeerd aan de directie.

 Kim van Nieuwaal - Voorzitter

 (2e termijn, per ALV 2016).
 Huidige functie(s): Strategic Advisor bij Climate Adaptation Services, Director bij Delta Alliance.

 

 'We moeten 'ons Wad' zo goed mogelijk willen kennen. Om het te beschermen, om er goed mee te  leven, maar ook om die kennis elders toe te kunnen passen.'


 
 

 Eelke Folmer - Vice-voorzitter

 (2e termijn, per ALV 2016).
 Huidige functie(s): Senior Research Scientist bij Ecospace Ecological Research Consultancy,   Founding partner bij Aeria, Board member Friese Milieufederatie. 

 

'De Waddenzee is het mooiste en interessantste natuurgebied van Nederland en het verdient de best mogelijke bescherming op basis van feiten en zo helder mogelijk begrip.'

 

 

 

 Jolanda Beyer - Penningmeester

 (1e termijn, per ledenraad 2018).

 Huidige functie(s): Directeur bij Patronaat, Owner bij Admania.

 'Ik ben opgegroeid op een eiland en kreeg met de paplepel ingegoten dat de Wadden liefde verdienen,  aandacht en bescherming, zowel privaat als publiek, zowel nationaal als internationaal. Daar draag ik  graag aan bij.'

 

 

 

 Rudolph de Jong - Bestuurslid

 (2e termijn, per ALV 2014).

 Huidige functie(s): Founder en VSR Specialist bij CEO Rubia 100% Natural Colours, Sustainability Coördinator IWTO, Founder Dutch Sustainability Association.

 'De Wadden, prachtige parel van Nederland; kostbaar bezit ons toevertrouwd, dat onbaatzuchtig ons zoveel moois schenkt. Zij verdient onze onvoorwaardelijke bescherming!'

 

 

 

 Mark van Kruining - Bestuurslid

 (1e termijn, per ledenraad 2019).

 Huidige functie(s): Beleidsadviseur Waterbeleid bij de Unie van Waterschappen. 

 

 'Het waddengebied is verreweg het mooiste en meest dynamische natuurgebied van Nederland. Van de Wadden   genieten zonder het aan te tasten is de kunst. Als je de schoonheid ziet kun je niet anders dan het koesteren. Ik wil   me inzetten voor de Wadden; dat nog generaties lang onze kinderen kunnen genieten.'


 Taco Stoppels - Bestuurslid

 (1e termijn, per ledenraad 2019).

 Huidige functie(s): Rijksambtenaar, Den Haag

 

 'Als ik aan het waddengebied denk, denk ik aan een weidse horizon. Aan ongerepte natuur, aan platen,  aan geulen. Ik denk ook aan het duurzame behoud van het gebied en maak mij zorgen over de toekomst. Wat voor een wad hebben wij over twintig jaar? We hebben het zelf in de hand. We beschermen het   gebied met elkaar. Daar staat de Waddenvereniging voor. En daar draag ik graag aan bij.'

 


 Barbara Hoogland - Bestuurslid

 (1e termijn, per ledenraad 2020).

 Huidige functie(s): Zelfstandig legal counsel in de media branche

 'Onze Wadden zijn uniek. De prachtige luchten, de eindeloze zee, de stilte, de donkerste nachten   en de steeds weer verrassende natuur. De puurheid. De Wadden zijn er om te koesteren.'