Gedragscode, keurmerk en ANBI

Gedragscode

De Waddenvereniging hanteert de Gedragscode maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling en de Gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen.


CAO

De Waddenvereniging heeft geen eigen cao. Medewerkers worden beloond op basis van individuele afspraken. In het verleden werd vaak teruggevallen op de regeling bij Natuurmonumenten omdat hiermee een service-relatie bestond. Hiermee werd getracht de sector van natuurorganisaties te volgen. Voor de nieuw te werven directeur wordt ook formeel de beloningsrichtlijn voor goede doelen organisaties gevolgd. Dit was informeel ook al zo bij de vorige directeur.  Informatie over de bezoldiging staat in de jaarstukken. Deze is ook via de website te benaderen. In 2018 zal de informatie ook separaat op de website worden opgenomen.

Keurmerk

Het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) houdt toezicht op goede doelen in Nederland. Op verzoek van de Waddenvereniging beoordeelt het CBF het bestuur en beleid,  hoe er fondsen geworven worden, hoe die besteed worden en hoe daarover  verslag wordt uitgebracht. Goede doelen die aan de criteria van het CBF voldoen, krijgen een stempel van goedkeuring: het CBF-Keur. De Waddenvereniging is de trotse bezitter van dit CBF-keur.  

 

Klik op de afbeelding hieronder voor ons certificaat. 

Meer informatie over het CBF kunt u vinden op de website van Centraal Bureau Fondsenwerving.


ANBI

Instellingen en donateurs van instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunnen gebruikmaken van fiscale voordelen. De Waddenvereniging is door de Belastingdienst als zodanig erkend. Meer info over de ANBI op de site van de Belastingsdienst.  Daar kun je ook opzoeken welke instellingen een ANBI status hebben.


De Waddenvereniging staat geregistreerd onder haar officiële naam, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee onder fiscaal nummer 002662504.