Vacature bestuurslid

De Waddenvereniging is dé landelijke organisatie die al 55 jaar opkomt voor de belangen van de Waddenzee. Dat doen we door effectief in te spelen op alle ontwikkelingen die plaatsvinden in het gebied én door zoveel mogelijk mensen bij ons werk te betrekken. Wij zijn een particuliere, onafhankelijke en kritische vereniging. Al onze standpunten zijn gebaseerd op feiten en wetenschappelijk onderzoek. De Waddenvereniging doet haar werk met de steun van haar 35.000 leden, donateurs en vrijwilligers.

 

De Waddenvereniging telt drie organen. Het bestuur, de ledenraad en het bureau. Bij het bureau, dat onder leiding staat van een directeur (Lutz Jacobi), werken zo’n 24 medewerkers vanuit het kantoor in Harlingen. De ledenraad is het toezichthoudende en adviserende orgaan van de Waddenvereniging en bestaat uit 15 leden gekozen door de leden van de vereniging. Vanuit haar toezichthoudende rol is de ledenraad verantwoordelijk voor de aanstelling van nieuwe bestuurders.

 

Het bestuur is belast met het besturen van de Waddenvereniging en heeft de algemene leiding over de vereniging. Het bestuur is op afstand, niet hiërarchisch, verantwoordelijk voor het professioneel functioneren van de vereniging en een adequate beheersing van risico’s. Sturing gebeurt zoveel mogelijk op hoofdlijnen aan de hand van de door de directeur en het bureau voorbereide beleidsstukken. Het bestuur stelt beleidskaders, (meer)jaarplannen, begrotingen en strategische plannen vast. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de ledenraad.

 

Het bestuur bestaat uit vijf tot zeven leden met verschillende profielen en bestaat uit wadliefhebbers die samen de benodigde kennis en ervaring hebben om op adequate wijze sturing en richting aan de Waddenvereniging te geven.

Bestuursleden zijn in staat om vanuit een brede visie en een zekere afstand naar de organisatie te kijken. Zij worden voor vier jaar benoemd en kunnen één keer worden herbenoemd.

 

Wegens het aanstaande vertrek van één van de bestuursleden zijn wij op zoek naar kandidaten voor de positie van

Bestuurslid met focus op (interne) organisatie, management en risicobeheersing

 

Jouw rol in het bestuur zal een organiserende en structurerende zijn. Vanwege persoonlijke interesse en achtergrond neem je ook een bewakende en adviserende rol in, bijvoorbeeld op het gebied van governance, statuten en procedures. Je voert samen met de voorzitter het jaarlijks functioneringsgesprek met de directeur. Het bestuur vergadert op basis van een jaaragenda zo vaak als nodig, meestal zo’n zes keer per jaar op diverse locaties (Amsterdam, Harlingen, Utrecht) en overwegend in de namiddag en avond en verricht haar activiteiten onbezoldigd. Het bestuur wordt ondersteund door een professionele notulist. Ook buiten de reguliere bestuursvergaderingen zetten bestuursleden zich in, bijvoorbeeld door deelname aan bijeenkomsten die de ledenraad en/of het bureau van de Waddenvereniging organiseren. Bestuursleden zijn ambassadeurs voor de vereniging.  

 

Profiel 

 • Ruime bestuurlijke- of managementervaring; bijvoorbeeld opgedaan in andere bestuursfuncties of in je professie als bestuurder, jurist, bestuurssecretaris, compliance professional, risk manager of algemeen bestuurder
 • Zorgvuldig, geordend en secuur
 • Een communicatief en verbindend persoon
 • Doel- en resultaatgericht (kortberadend zoals ze dat op Ameland noemen)
 • Affiniteit met en liefde voor het Wad(dengebied)
 • Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid van kandidaten uit naar een vrouw.

 Wat bieden wij?

 • Een verantwoordelijke strategische bestuursfunctie in een grote en professionele vereniging
 • Bestaande uit zeer betrokken leden en professionals
 • Die een gezamenlijk doel hebben tot bescherming van het Waddengebied
 • Samenwerken met interessante, fijne en bevlogen mensen
 • Ruimte om bij te dragen aan een belangrijke organisatie op het gebied van natuur en milieu in Nederland

Interesse, informatie of solliciteren?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de sollicitatiecommissie van de ledenraad van de Waddenvereniging.

Mocht je direct willen solliciteren, dan ontvangen wij graag je sollicitatie uiterlijk 31 augustus 2020 per e-mail. Na de brieven- en telefonische selectie vinden medio september gesprekken plaats met leden van de sollicitatiecommissie en daarna met leden van het bestuur.


>> Vacaturerekst in PDF