2. Zeespiegelstijging en bodemdaling

10 grootste zorgen

Onder invloed van klimaatverandering stijgt de zeespiegel wereldwijd. Door het versnelde stijgen van de zeespiegel lopen we het risico dat delen van de Waddenzee niet meer droogvallen. Dit effect wordt dubbel versterkt door gaswinning. De bodem daalt door het winnen van gas. Tegelijkertijd zorgt de verbranding van gas voor CO2 uitstoot en daarmee voor zeespiegelstijging. Stoppen met delfstofwinning uit het Werelderfgoed is een inkoppertje.  Je voorkomt toekomstige CO2 uitstoot en beschermt meteen een unieke natuurgebied.

Werelderfgoed moet beter: stop met gas- en zoutwinning onder de Waddenzee.

Wat doet de Waddenvereniging?

Maak het verschil!

De zorgen die wij hier delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren.

Steun ons. Alvast bedankt.

Ja, ik doneer   Ja, ik word lid

3. Onveilige scheepvaart