9. Vervuilende (onbekende) stoffen

10 grootste zorgen

Er komen giftige stoffen terecht in het oppervlaktewater en uiteindelijk in de Waddenzee. Ook vindt er nog steeds zware industrie plaats langs de randen van het wad. In mosselen en in eieren van in het waddengebied broedende vogels, worden voor stoffen als hexachloorbenzeen en kwik nog steeds de normen overschreden. Ook wordt van lang niet alle stoffen die in het water terechtkomen, zoals bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, het effect gemeten.

Werelderfgoed moet beter: onderzoek beter wat de effecten van sommige stoffen zijn en beperk vervuiling.

 

Wat doet de Waddenvereniging?

  • Wij verzetten ons (soms juridisch) tegen de komst van vervuilende bedrijven langs de waddenkust.
  • Wij uiten onze zorgen als we denken dat gevaarlijke stoffen in het waddengebied terecht komen. Bijvoorbeeld afgelopen januari na de containerramp met de MSC Zoë.

Maak het verschil!

De zorgen die wij hier delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren.

Steun ons. Alvast bedankt.

Ja, ik doneer   Ja, ik word lid

10. Plastic soep