8. Vertroebeling

10 grootste zorgen

Door het uitdiepen van vaarwegen en het jaarrond storten van baggerslib uit de waddenzeehavens is het water van de Waddenzee vertroebeld. Vooral in het Eems-Dollardgebied is dat een groot probleem. Dijken en het op onnatuurlijke diepte houden van de vaargeul zorgen dat de stroomsnelheid hoog blijft en het slib uit het water niet bezinkt. Soms lijkt het alsof je door chocolademelk vaart. Door die vertroebeling groeien algen slechter, komt er minder zuurstof in het water en gaat de natuur hard achteruit. Zo min mogelijk baggeren, vaarwegen op natuurlijke diepte en zo veel mogelijk ruimte voor de Waddenzee om slib te laten bezinken, lijkt de beste remedie. Helaas staan economische belangen logische oplossingen vaak in de weg.

 

Werelderfgoed moet beter: bagger zo min mogelijk, houd vaarwegen op natuurlijke diepte en geef de Waddenzee zoveel mogelijk ruimte om slib te laten bezinken.

 

Wat doet de Waddenvereniging?

  • We volgen alle ontwikkelingen rondom baggeren en suppleren en komen in actie als dat nodig is.
  • We zijn binnen het project Natuurlijk Veilig actief betrokken bij onderzoek naar gevolgen voor de natuur van het opspuiten van zand aan de Nederlandse kust.
  • Wij pleiten voor langetermijn oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de natuur. Bijvoorbeeld bij de vaargeul tussen Holwerd en Ameland. 

 

Maak het verschil!

De zorgen die wij hier delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren.

Steun ons. Alvast bedankt.

Ja, ik doneer   Ja, ik word lid

9. Vervuilende stoffen