1. Versnipperd beheer

10 grootste zorgen

Het beheer van het waddengebied is versnipperd. Tientallen partijen gaan over (delen van) de Waddenzee en het is vaak onduidelijk wie er echt verantwoordelijk is. Dat is slecht voor het waddengebied, want op deze manier wordt er geen rekening gehouden met alle activiteiten die naast elkaar bestaan. Ook is het onduidelijk wie het voortouw neemt op het moment dat er een ramp plaatsvindt. Gelukkig werd door de regering een langgekoesterde wens van de Waddenvereniging toegezegd: één beheerder voor het hele gebied. Het is nu zaak om deze beheerautoriteit zo snel mogelijk in werking te stellen én te zorgen voor genoeg mensen en middelen zodat de beheerder z’n werk goed kan uitvoeren.

Werelderfgoed moet beter: stel zo snel mogelijk de toegezegde beheerautoriteit in met voldoende mensen en middelen, die verantwoordelijkheid neemt voor het hele gebied.

Wat doet de Waddenvereniging?

  • Wij pleiten bij de politiek voor het invoeren van één beheerautoriteit. En met succes!
  • We vertegenwoordigen natuurorganisaties in het overleg over de Gebiedsagenda 2050. Met als inzet concrete stappen naar een (nog) betere bescherming van de waddennatuur en het open waddenlandschap.
  • De Waddenvereniging werkt samen met andere natuurorganisaties die zich bezighouden met het wad. Samen hebben we een visie gemaakt hoe het beheer van het wad beter kan en hoe een rijke Waddenzee eruit ziet.

Maak het verschil!

De zorgen die wij hier delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren.

Steun ons. Alvast bedankt.

Ja, ik doneer   Ja, ik word lid

2. Zeespiegelstijging