3. Onveilige scheepvaart

10 grootste zorgen

Dagelijks varen honderden schepen vlak langs en over de Waddenzee. De containerramp met de MSC Zoë en de olievlek vlak bij Texel begin dit jaar, maken duidelijk dat scheepvaart een grote bedreiging vormt voor de Waddenzee. Daarom wil de Waddenvereniging veiliger vervoer van containers, geen milieugevaarlijke scheepvaart in scheepvaartroutes vlak langs de Waddenzee en een adequate rampenbestrijdingsorganisatie voor alle soorten scheepvaartincidenten: containers, chemicaliën, olie, etc.

 

Werelderfgoed moet beter: zorg voor veilige scheepvaart en adequate rampenbestrijding.

 

 

Wat doet de Waddenvereniging?

  • We praten mee in politiek Den Haag. We pleiten voor strengere regels voor containervervoer op zee en voor een verbod op containervaart langs de eilanden. Ook willen we dat verantwoordelijke overheden moeten komen met een specifiek rampenplan voor ongelukken met containervervoer op zee, zodat schadelijke gevolgen zo veel mogelijk worden ingeperkt.
  • We dringen aan op één organisatie die veranwoordelijkheid neemt op het moment dat er wel iets misgaat. Bijvoorbeeld de nieuwe beheerautoriteit die onder druk van de Waddenvereniging wordt ingesteld
  • We zien erop toe dat na de ramp van afgelopen januari de berging van de containers die nog op de bodem van de zee liggen op een manier gebeurt die zo min mogelijk schade aan het waddenmilieu brengt.
  • We leiden olievogelvrijwilligers op die in actie kunnen komen in geval van een olieramp.

Maak het verschil!

De zorgen die wij hier delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren.

Steun ons. Alvast bedankt.

Ja, ik doneer   Ja, ik word lid

4. Arme onderwaternatuur