5. Ingesnoerde wadden

10 grootste zorgen

Tweeduizend jaar geleden lag tussen de hogere zandgronden en de latere Waddeneilanden een uitgestrekt intergetijdengebied van kwelders en wadplaten. Inpolderingen, de aanleg van dijken en stuifdijken en landaanwinning gaven vorm aan de Waddenzee zoals wij die nu kennen. De natuur van de Waddenzee zit daardoor in een strak keurslijf van meters hoge deltadijken en vastgelegde eilanden. Het oppervlakte aan natuurlijke kwelders is geminimaliseerd en trekvissen komen allerlei obstakels tegen. De natuurlijke dynamiek van de Waddenzee wordt steeds verder ingeperkt, terwijl dat juist één van de redenen is dat de Waddenzee tot werelderfgoed werd benoemd.

Werelderfgoed moet beter: perk de dynamiek van de Waddenzee niet verder in en laat de natuur daar waar kan zijn gang gaan.

Wat doet de Waddenvereniging?

  • Wij proberen daar waar het kan de dijken minder ‘hard’ te maken. Zo komt er een meer geleidelijke overgang van zoet naar zout water, krijgt de zee meer ruimte en kunnen vissen beter heen en weer zwemmen tussen Waddenzee en achterland.
  • De Vismigratierivier zorgt ervoor dat vis kan gaan migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer.
  • Met het project Holwerd aan Zee proberen we de zee meer ruimte te gaan geven.

Maak het verschil!

De zorgen die wij hier delen zijn complex en niet eenvoudig op te lossen. Natuurlijk kun je zelf helpen door het gebied niet te vervuilen, rekening te houden met de natuur tijdens het recreëren en zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Maar we kunnen pas écht een verschil maken door ons te verenigen als grootste groep wadliefhebbers van Nederland. Zo kunnen we (politieke) druk uitoefenen en projecten realiseren die de natuur te beschermen en verbeteren.

Steun ons. Alvast bedankt.

Ja, ik doneer    Ja, ik word lid

6. Klimaatverandering