Petitie tegen gaswinning Waddenzee

Steeds opnieuw worden we opgeschrikt door nieuwe boorplannen bij de Waddenzee. De gevolgen van deze gaswinning vormen een bedreiging voor ons enige UNESCO Werelderfgoed natuurgebied. Of het gaat om ‘schuin boren’ vanuit Groningen en Friesland, of boorplatforms voor de kust van de waddeneilanden: zeg NEE tegen gaswinning bij de Waddenzee. Teken onze petitie "Stop Gaswinning bij de Waddenzee" voor 13 september 2018. Deze petitie is tegen nieuwe gasboringen, voor snelle afbouw van alle bestaande winningen en échte inspraak voor de inwoners.

 

Teken de petitie

 

Terschelling, Schiermonnikoog, Ternaard ...

Steeds opnieuw worden bewoners van waddengemeenten, zowel op de eilanden als langs de kleikusten van Groningen en Friesland, opgeschrikt door nieuwe boorplannen. Het wordt daarom tijd om zij aan zij te gaan staan en een krachtig geluid te laten horen. Ons waddengebied is geen speeltuin voor de gasindustrie! 

 

Laat de Waddenzee niet verdrinken

Mondiaal moet minstens de helft van de aardgasreserves in de grond blijven om afgesproken klimaatdoelen te halen! Gaswinning bij de Waddenzee leidt twee keer tot verdrinkingsrisico’s: het verbranden van gas leidt tot zeespiegelstijging en het winnen van gas tot bodemdaling. Gaswinning veroorzaakt dubbelop een toenemend verdrinkingsrisico voor de Waddenzee. Als wadplaten verdrinken en kwelders eroderen, heeft dat immense internationale ecologische gevolgen – want voor miljoenen overwinterende, broedende en pleisterende trekvogels is ons gedeelde Werelderfgoed Waddenzee (’s werelds grootste intergetijdengebied!) simpelweg onmisbaar. We moeten er veel zorgvuldiger mee omgaan!

 

Wij willen: 

 

Effectief beleid....Om zeespiegelstijging tegen te gaan. Mondiaal moet de helft van de gasreserves in de grond blijven!

Teken hier de petitie >>

Geen nieuwe gaswinning...en snelle afbouw van de bestaande winning onder de Waddenzee. Schuin boren is geen oplossing!

Teken hier de petitie >>
Wij willen dat de bestaande wetten worden nageleefd...voor bescherming van natuur en landschap. Gasbedrijven hebben geen vrijbrief!

Teken hier de petitie >>

In de petitie roept de Waddenvereniging ook op de lokale overheden grotere bevoegdheden te geven. Inwoners van de eilanden en de Friese en Groningse waddengemeenten wordt niet gevraagd naar de wenselijkheid van deze grote gaswinningsprojecten. Dat moet anders: lokale overheden zijn bij uitstek in staat de lokale belangen te waarborgen, en die belangen wegen hier zwaar.

Teken hier de petitie >>
 

Teken de petitie voor 13 september 2018