Komende vijf jaar weer steun van de Nationale Postcode Loterij

De Nationale Postcode Loterij verlengt de samenwerking met de Waddenvereniging met vijf jaar. Sinds 2002 heeft de Waddenvereniging ruim 18 miljoen euro ontvangen van de Nationale Postcode Loterij.

 

In 2016, het laatste jaar van de overeenkomst, is de samenwerking geëvalueerd. De Raad van Commissarissen heeft besloten de samenwerking voort te zetten. Ook in de periode 2017 tot en met 2021 ontvangt de Waddenvereniging steun voor haar werkzaamheden.

 

‘Ik ben erg blij dat de Nationale Postcode Loterij de komende vijf jaar behoud van de rust, ruimte en natuur van het wad blijft steunen. Dankzij deze steun zijn wij in staat om ons werk nog beter uit te voeren’, aldus Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging.

Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen, Nationale Postcode Loterij: ‘De Waddenvereniging streeft naar behoud, herstel en goed beheer het waddengebied. Met de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij zorgt de Waddenvereniging dat toekomstige generaties ook kunnen blijven genieten van een uniek Nederlands natuurgebied. Wij zijn blij dat we het werk van de Waddenvereniging steunen dankzij de bijdrage van 2,7 miljoen deelnemers.’