Oplossing gaswinning Schiermonnikoog weer stap dichterbij

ENGIE E&P Nederland B.V. neemt de maatschappelijke oproep om te stoppen met de plannen voor gaswinning bij Schiermonnikoog zeer serieus. Dat bleek tijdens het tweede gesprek dat de brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog vandaag met ENGIE voerde.

In dit tweede gesprek hebben ENGIE en vertegenwoordigers van de brede coalitie gesproken over de mogelijkheid dat ENGIE gaat stoppen met de winningsplannen van gas bij Schiermonnikoog. Er  is afgesproken dat ENGIE en lokale organisaties op Schiermonnikoog gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn om Schiermonnikoog sneller fossielvrij te krijgen, waarbij ENGIE dan een ondersteunende en stimulerende rol kan spelen. ENGIE en de coalitie zijn het nog niet eens over de rol van gas in de energietransitie en hoe snel de afbouw van gas daarbij kan gaan.

 

Voorafgaand aan het gesprek overhandigde een delegatie van de brede coalitie 1538 ansichtkaarten aan de directie van ENGIE, geschreven door bezorgde bewoners en gasten van Schiermonnikoog. Daarin wordt ENGIE gevraagd om af te zien van de plannen om bij Schiermonnikoog naar gas te boren. De ansichtkaarten waren op een vijftal kartonnen monniken geplakt.

Vorige maand vond een eerste gesprek plaats op initiatief van de brede coalitie. Zolang er gepraat wordt, neemt ENGIE geen boorbesluit. De juridische procedures gaan ondertussen wel door. De brede coalitie Niet Boren voor Schiermonnikoog bestaat uit de bewoners van Schiermonnikoog, verenigd in Horizon Schiermonnikoog en 17 natuur- en milieuorganisaties, waaronder de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Urgenda en Milieudefensie. Via de website nietborenvoorschiermonnikoog.com kan iedereen een bijdrage leveren aan het verzet tegen de gaswinningsplannen bij het Waddeneiland.

Het moederbedrijf van ENGIE heeft onlangs laten weten dat zij zo snel mogelijk af wil van fossiele energie. Juist daarom dringt de brede coalitie er bij ENGIE op aan te stoppen met de plannen voor het aanboren van een klein gasveld in een kwetsbaar natuurgebied en te laten zien dat het ook anders kan.