Aanhang 50-jarige Waddenvereniging verandert

De Waddenvereniging merkt een veranderende behoefte bij haar leden en donateurs. De bereidheid om te geven is hoog, maar minder mensen zoeken een langjarige verbinding. In 2015 was er een lichte daling in het totale aantal leden en donateurs, terwijl de inkomsten niet dalen. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: ‘Tijdens ons jubileumjaar hebben wij weer gemerkt hoe groot de betrokkenheid is bij het behoud en de versterking van de Waddenzee. Wel is het nodig om een nieuwe weg in te slaan als vereniging, waarbij we op meer manieren dan het traditionele lidmaatschap op zoek gaan naar verbondenheid voor het wad’.

Voor de tweede keer op rij rapporteert de natuurorganisatie een daling in het aantal leden en donateurs aan de Vroege Vogels Parade. Dit is het jaarlijkse overzicht naar de aanhang van natuur- en milieuorganisaties. Wat niet blijkt uit de gepresenteerde getallen is de groei van steun via andere kanalen, zoals projectdonaties. Deze worden niet meegenomen in de leden- en donateurstelling. Ook is het zo dat meer leden een hoger bedrag betalen dan de vastgestelde contributie en aantal en de hoogte van de giften groeit. De Waddenvereniging is blij met de grote geefbereidheid. Arjan Berkhuysen:‘Wij kunnen alleen bestaan dankzij onze achterban. De Waddenvereniging is een onafhankelijke vereniging, die vrijwel zonder overheidsgeld functioneert. 68% van de begroting wordt opgebracht dankzij particulieren. Een kwart van de begroting bestaat uit steun van de Nationale Postcode Loterij. Naast financiële zekerheid is draagvlak essentieel om invloed uit te kunnen oefenen op het waddenbeleid.’

De Waddenvereniging heeft na 50 jaar nog steeds een grote groep zeer trouwe leden. Dit jaar lag de instroom van nieuwe leden iets hoger dan in 2014. Toch neemt het totale aantal leden en donateurs iets af met 946 naar 39.923. De Waddenvereniging speelt daarop in. Speciaal voor ondernemers met hart voor het Werelderfgoed Waddenzee werd er een nieuwe vorm van lidmaatschap ontwikkeld: de WAD500 Club. Ook is er sinds dit jaar de mogelijkheid om te doneren voor specifieke projecten. Zo kunnen mensen de strijd tegen zoutwinning onder de Waddenzee steunen door de aankoop van het Goed Zout-molentje of een zakje Goed Zout. Een groot succes is de jubileum Visserstrui. Meer dan 600 exemplaren werden er in 2015 van verkocht. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de Vismigratierivier, een wereldwijd unieke vispassage dwars door de Afsluitdijk.

De Parade wordt aanstaande zondag, 20 december, tussen 7.00 en 10.00 uur uitgezonden in het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1. De definitieve cijfers worden in het voorjaar van 2016 gepresenteerd. Op de website van de Waddenvereniging staat een blog van Arjan Berkhuysen waarin hij terugblikt op de resultaten die behaald zijn in het jubileumjaar.