Doe de dubbele Afsluitduik Laat de vis zwemmen!

Op 1 januari 2016 organiseert de Waddenvereniging een unieke Nieuwjaarsduik aan beide kanten van de Afsluitdijk. Met de duik vraagt de natuurorganisatie aandacht voor de Vismigratierivier. Een unieke vispassage dwars door de Afsluitdijk die er in de nabije toekomst voor gaat zorgen dat trekvissen weer vrolijk en vrij heen en weer kunnen zwemmen tussen zoet en zout water. Special guest is de bekende Nederlandse boswachter en televisiepersoonlijkheid Arjan Postma. 

Om 12.00 uur geeft Arjan Postma het startschot voor de speciale estafetteduik. Teams van drie personen duiken om het snelst in zoet én zout water. De eerste neemt een duik aan de zoute kant van de Afsluitdijk, een tweede rent over de brug bij Kornwerderzand naar de zoete kant en daar neemt de derde het stokje over met een duik in het zoete IJsselmeerwater. De drie winnende teams ontvangen een leuke prijs. Vanaf 13.00 uur kan iedereen mee doen aan de recreatieduik. Echte bikkels duiken twee keer. In het zoete IJsselmeer en de zoute Waddenzee! 

Teams en individuen die mee wil doen, moet zich van tevoren aanmelden via de website van de Waddenvereniging: www.waddenvereniging/nieuwjaarsduik. Deelname kost € 2,50 per persoon. Daarvoor krijg je een te gekke Wadlooper, iets te drinken en te eten een heerlijke Tony Chocolony reep. De opbrengst van de duik komt ten goede aan het project Vismigratierivier.

De Waddenvereniging heeft samen met Het Blauwe Hart, De Vereniging van Vaste Vistuigvissers Noord, Sportvisserij Nederland en It Fryske Gea het idee van de Vismigratierivier ontwikkeld. Het project heeft de steun van gemeenten, provincies en het rijk en is ondergebracht bij het regionale samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk. Hierin werken provincies Noord-Holland en Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân, Harlingen en Hollands Kroon samen. De uitvoering wordt gefaciliteerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee.